Med anledning av Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum, som kommer att firas under 2020 och 2021, vill biblioteket genom denna blogg visa fram 400 föremål ur kulturarvssamlingarna. Vi vill visa på den bredd av material som finns i de rika samlingarna, och även ge våra läsare en inblick i de delar av verksamheten som inte syns utåt […]