400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Månad: december 2017

Anatomisk bok från 1661

Föremål 159 av 400:
Anatomisk bok med uppvikbara flikar från 1661

Bland de böcker som tidigare funnits ute på Leufstabiblioteket på Lövstabruk i norra Uppsala, men som nu finns i gott förvar inne på Carolina Rediviva, finns en anatomisk bok där det ingår ett planschblad med flikar att vika upp för att kunna visa människokroppen och dess delar i genomskärning. Verket utkom för första gången på latin år 1619 med titel Catoptrum microcosmicum.

detalj från planch med kropp i flera papperslager

Boken är ett ofullständigt exemplar av den andra upplagan, här under den tyska titeln Kleiner Weltspiegel av Johann Remmelin (1585-1632), tryckt i Ulm hos boktryckaren Johann Schulte år 1661. Denna bok är en stor foliant, sidorna är ca 46 x 33 cm. På planschbladet finns lyftbara flikar, där vi i flera lager kan se nervsystem och skelett.

detalj av planschbladet med en kvinnotorso där man kan vika upp en flik och se livmodern

Även mindre delar av kroppen, såsom ögat och örat, har fått egna uppvikbara flikar på små bilder vid sidan av huvudkropparna. Eftersom boken utkom under en tid då nakna kroppar kunde ses som något mer känsligt än idag, finns en extra flik med ett demoniskt ansikte framför nederdelen av bilden av en avklädd kvinnotorso, så att ingen oförberedd skulle kunna chockeras av bilden vid en genombläddring.

hela planchbladet med två männsikokroppar samt mindre kroppsdelar omkring

Sådana här bilder kan idag – precis som på 1600-talet – ge oss en känsla av kroppens förgänglighet och vår utmätta tid på jorden. På titelbladet finns den ständigt lika aktuella devisen ”Memento mori”, som ungefär kan översättas som: ”Kom ihåg att du är dödlig”.

Hur kan en förlaga till detta verk ha sett ut? Se nästa års första inlägg i denna blogg!
Boken har hyllsignum: Leufstasaml. F 142

Text och bild: Helena Backman

Karta över Asien

Föremål 158 av 400:
Karta över Asien tryckt 1579

En av den berömde kartografen Abraham Ortelius (1527-1598) kartor med titel Tartariae sive Magni Chami Regni typus visar hela Asien och lite därtill. Till höger i kartan ser vi nämligen en bit av den nordamerikanska kontinenten. Vår karta återfinns i atlasen Theatrum Orbis Terrarum, som betraktas som den tidigare moderna världsatlasen, i ett exemplar utgivet i Antwerpen 1579. Denna karta i sin första edition tryckt 1570 är den första där namnet Kalifornien (California) förekommer, åtminstone bland de kartor som är bevarade till idag. Atlasen Theatrum Orbis Terrarum utkom i flera editioner från 1570 till mitten av 1600-talet.

detalj av kartan med japan samt en flygfisk

Japan utanför Kaliforniens västkust.

Bredvid Kalifornien syns Japan, som här har en märklig form. I den latinska kommentaren bredvid öarna nämns Marco Polo. Längst ned till höger på kartan ser vi en överdimensionerad flygfisk.

detalj på kartan visar en man utanför ett tält

En tartarkung utanför sitt tält överst till vänster på kartan.

Nog förstår vi idag att sådana här kartor fått igång fantasin hos de västerlänningar som haft dessa som enda kontakt med för dem främmande länder på andra sidan jorden. Idag kan vi gå in på Google Earth och få en helt annan bild av världen.

Kartan har måtten 35 x 47 cm.
Hela kartan kan du ladda ned i högupplöst version genom databasplattformen Alvin: Tartariae Sive Magni Chami Regni

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Uppvaktning vid krubban

Föremål 157 av 400:
Tryckt tidebok med illustrationer kring Jesu födelse

I en illustrerad tidebok är naturligtvis händelserna kring Jesu födelse ett populärt motiv. Denna bok med titeln Ces presentes heures … , utgiven i Paris år 1519 av Simon Vostre (verksam 1488-1520), finns vackra tryck som illustrerar händelser ur bibeln.

uppslag med krubbscenen och tryckt text med initialer i rött och blått

Herdar uppvaktar vid krubban.

Närheten till handskriftstiden avspeglas i de vackra initialerna i guld, rött och blått, som lyser upp sidorna. Det fina skicket visar att boken varit mycket sparsamt eller varsamt läst. Kanske den i första hand varit något av ett föremål att beundra för sitt vackra utseendes skull, och mindre för daglig läsning.

uppslag med de tre vise männen och ett textuppslag

De tre vise männen kommer med gåvor.

På bilden ovan uppvaktas Jesusbarnet av de tre vise männen med sina gåvor. Vi hoppas att även ni, våra läsare, får en och annan julklapp en dag som denna.
Boken har hyllsignum: Rar. Utl. 4

Med detta inlägg önskas alla följare och läsare av bloggen en riktig God Jul!

Text och bild: Helena Backman

Vackert tryck från 1500-talet

Föremål 156 av 400:
Juridisk text i vackert tryck från 1500-talets början

Denna bok med juridiskt innehåll, Digestum novum, är tryckt i Paris 1535 av boktryckaren Yolande Bonhomme, verksam mellan 1522 och 1557. Yolande Bonhomme var dotter till boktryckaren  Pasquier Bonhomme, och gifte sig med boktryckaren Thielman Kerver. När hennes man dör 1522 fortsätter hon att driva boktryckeriet, och fortsätter att använda sig av sin mans boktryckarmärke, som synes på detta titelblad. det är itne svårt att förstå att hon velat fortsätta använda detta vackra märke med trädet omgivet av två enhörningar.

första sidan i volymen med bonhommes boktryckarmärke

 

Även om det nog inte är många av oss som kan ta till sig texten till fullo, är det en njutning bara att se det fina trycket. Den röda och svarta texten har tryckts var för sig. Det betyder att samma sida har tryckts två gånger i bokpressen. De två kolumnerna i mitten av sidan är själva huvudtexten, i de båda kolumnerna utmed sidorna består av tryckta kommentarer – och som synes har ytterligare anteckningar lagts till för hand. Understrykningar och noteringar i marginalen visar att texten lästs och fortsatt kommenteras.

en sida ur boken, dr en text i ett mittfält omges av text runt om. Initialerna är tryckta i rött, övrig text i svart.

Längst bak i boken har någon satt något som ser ut som personens namn. Kanske någon velat markera att boken blivit genomläst från pärm till pärm?
detalj från sista bladet i trycket, där någon gjort en signatur i bläck

Boken har hyllsignum: Obr. 73:146

Text och bild: Helena Backman

Lagningar i pergamenthandskrift

Föremål 155 av 400:
Handskrift på pergament med lagtexter

Att pergament varit ett dyrbart material är inte svårt att förstå. Beredningen av djurhudar för att få dem till ett bra underlag för präntade texter och möjliga att binda in mellan pärmar kräver sitt hantverk. Därför tog man naturligtvis tillvara alla de ark man hade att tillgå, även de som hade små skavanker.

I ett samlingsband med lagtexter, såsom delar av landslagar med mera, hittar vi exempel på lagningar i pergamentet. Att lagningarna gjorts innan texten präntats därpå framgår tydligt – ibland har lagningen betonats, såsom den lagning som fått bli en liten fisk mitt i texten.

runt en lagning ipergamentet har någon tecknat konturerna av en gäddlik fisk i rött

På andra ställen är lagningarna mer diskreta, men skrivaren har gjort halt omkring sidans oregelbundenhet. Lagningen har inte dolts, utan snarare blivit något av en utsmyckning i texten.

lagning mitt i text, där lagningen markerats med en kontur i rött

Ibland har man nog skurit till pergamentet så att den lilla lagningen naturligt hamnat i ett kantfält.

hopsytt hål i pergamentet

Men ibland har skadan varit för stor för att kunna lagas. Då får man göra det bästa av situationen, och skriva runt omkring det lilla hålet. Ett sådant här runt hål i pergament kan vara resultatet av ett insektsbett i djurhuden. Visst ger dessa små skavanker mera liv åt handskriften?

ett runt hål på ett pergamentblad. texten fortsätter runt hålet.

Handskriften har signum: B 82

Text och bild: Helena Backman

1700-talshandskrift med okänd runsten

Föremål 154 av 400:
Handskrift från 1700-talet med okänd runsten

Magnus Källström har återigen bloggat i K-bloggen kring material ur Uppsala universitetsbibliotekets samlingar med anledning av projektet Evighetsrunor, denna gång med anledning av material efter Olof Celsius d.ä. (1670-1756): Ett par okända runstenar ur arkiven

Här skriver Kallström bland annat om denna avteckning av en runsten i Linköping, en runsten vilken tycks varit omöjlig att återfinna redan  1726. Denna dokumentation är alltså allt som återstår idag. En inskrift i sten lever kvar som en text i en handskrift.

hela sidan ur handskriften där runstenen är tecknad

Handskriften har signum: R 554

Du hittar mer material om runinskrifter efter Celsius sorterat efter landskap i Alvin: Teckningar och korrespondens rörande runinskrifter fördelade på landskap

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Josef och Zuleika

Föremål 153 av 400:
Persisk handskrift med vackra miniatyrer från 1647

I universitetsbibliotekets samling med orientaliska handskrifter hittar du en vacker bok på persiska, präntad 1647. Den innehåller historien om Josef och Zuleika, en berättelse som även återfinns i Gamla testamentet i Bibeln och i Koranens tolfte sura. Där berättas det om Josef och den egyptiske hovmannen Potifars hustru, men hennes namn nämns aldrig. Denna berättelse är känd och spridd i många versioner och är även ett återkommande motiv i konsten

en miniatyr som visar en herde sittande med sin fårhjord vid vatten

I denna handskrift finns inte mindre än 22 miniatyrer med bilder ur berättelsen. Förutom dessa utsmyckningar är boken också inbunden i ett vackert pappband med blomdekor.

den främre pärmen med färggladsa blommor mot svart botten

Boken har signum: O Nov. 356
Hela handskriften och dess vackra miniatyrer kan du se i Alvin: Yūsuf va Zulaykhā

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Finsk karta från 1600-talet

Föremål 152 av 400:
Finsk handritad karta över Nynäs med omgivningar från 1661

Idag den 6 december 2017 firar Finland exakt 100 år av självständighet. Under 600 år fram till 1809 var Finland en del av Sverige. Det är därför inte konstigt att Uppsala universitetsbibliotek har en mängd kartor över delar av Finland från 1600-talet och framåt. Vi uppmärksammar denna dag med att visa en handritad karta över Nynäs och dess närmaste omgivningar.

Perspektivet på kartan är spännande – de tecknade kyrkorna och husen, jämte namn på byar, kyrkor med mera är skrivna på olika ledder. Kyrkor och hus är symboliskt avbildade. I fokus ligger förmodligen gränsdragningarna mellan socknar och ägor, så som så ofta är fallet med kartor över mindre områden. Kanske detta varit ett utkast till en karta som tecknats med mer omsorg. Hur som helst är kartan ett härligt stycke historisk dokumentation över en bygd som sedan länge ändrat utseende.

Karta med hus och gränslinjer ritade med barnslig hand

Bilden på kartan är delvis beskuren

Kartan har måtten 48,5 cm  x 42 cm och signum: Topografiska planscher, Finland. Du hittar en högupplöst och nedladdingsbar version här:  Karta över Nynäs med omgivningar

Alla de andra handritade kartorna över Finland eller delar av Finland som finns på universitetsbiblioteket hittar du här i digital form: Finsk handritad karta

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Fysiker i arbete vid 1900-talets början

Föremål 151 av 400:
Fotografi från laboratorium på Fysikum

På bilden ser vi forskare i arbete i vad som kallades ”Stora rummet” i laboratoriet på Fysikum. Fotografiet är taget av fysikern Arvid Odencrants (1881-1959), som var verksam vid Uppsala universitet vid tiden. Senare gick han vidare till att bli docent i vetenskaplig fotografering vid Stockholms högskola från 1919, därefter professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Förutom en del fotografier tagna inne på Fysikum, finns även hans efterlämnade papper idag på Uppsala universitetsbibliotek.

Dessa bilder visar tydligt hur långt utvecklingen kommit under de senaste 110 åren. Bilderna visar en påtagligt fysisk och mekanisk arbetsmiljö. Inte kunde fysikerna vid denna tid ana att något som dagens datorer skulle underlätta arbetet kring beräkningar och analyser.

en kvinna läser av en barometer på en vägg och två män arbetar med var sin maskin

”Barometerobservation och kapacitetsbestämning”

Fler fotografier visar andra rum på Fysikum under 1900-talets första årtionde och det arbete som genomfördes där.

två kvinnor- sittande i ett laboratorium

”Kvadrantelektrometer och kikareförstoring”

I databasen Alvin finns även betydligt fler fotografier tagna av Arvid Odencrants, tagna i den svenska fjällvärlden, fotografier som idag finns på Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Se samtliga fotografier tagna av Arvid Odencrants.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)