400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Kategori: Okategoriserade

Konstrytteri på cirkus

Föremål 149 av 400: Affisch för föreställning för cirkusföreställning under ledning av Didier Gautier från 1838 Bland de cirkusaffischer som finns på universitetsbiblioteket hittar vi flera som marknadsför Didier Gautiers kringresande sällskap och deras föreställningar vid 1800-talets mitt. Affischernabetonar vid denna tid särskilt konstrytteri, även om det i text presenteras många andra begivenheter att titta […]

Om bloggen ”400”

Med anledning av Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum, som kommer att firas under 2020 och 2021, vill biblioteket genom denna blogg visa fram 400 föremål ur kulturarvssamlingarna. Vi vill visa på den bredd av material som finns i de rika samlingarna, och även ge våra läsare en inblick i de delar av verksamheten som inte syns utåt […]