400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: blyertsteckningar

Teckningar av friherre Klingspor

Föremål 366 av 400:
Teckningar av Fredrik Philip Klingspor från tiden runt sekelskiftet 1800

Bland bildsamlingarna på Uppsala universitetsbibliotek finns några få teckningar av friherre Fredrik Philip Klingspor (1761-1832). Här finner vi bland annat ett porträtt i blyerts av riksrådet Fredrik Sparre (1731-1803) med Nordstjärneorden på bröstet. Den lilla noteringen ”frappant” antyder att porträttet ska vara slående likt.

Vi finner också en teckning av ett halsbrytande cirkusnummer – om detta verkligen är en avbildning eller en symbolisk bild låter jag vara osagt.

två män håller i en ring, genom vilken en kvinna till häst hoppar

Du hittar detta och mer material med anknytning till Klingspor i digital form i databasen Alvin: Fredrik Philip Klingspor

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Album från en resa i Österrike 1835

Föremål 325 av 400:
Skisser, teckningar och akvareller av Carl Gustaf Löwenhielm

I ett album har greve Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858) tecknat och målat vyer och andra bilder från en resa i Österrike 1835. Förutom utsikter över landskap och avbildningar av slott och andra platser, finns enstaka teckningar som avbildar de personer som han antingen reste med eller träffade under sin resa.

till vänster ett sällskap som spelar kort och röker, i mitten en spegel, till höger ett annat sällskap som spelar kort och pratar

Den teckning som kanske avbildar sällskapslivet allra bäst är den sista i albumet, som visar damer och herrar som dragit sig tillbaka efter maten för att spela kort, röka pipa och umgås. Damernas tidstypiska klädsel visar att det är personer stadda vid kassa som umgås.

i förgrunden en dam som blir buren i bärstol av två män, ett sällskap står och pratar med varandra, bakom dem ett rött hus, långt i fjärran ett högt berg

På en av de få akvareller som finns i detta album, syns ett sällskap ha tagit sig ut i naturen och upp på ett berg. Åtminstone damerna har då transporterats med bärstolar av män med speciella bärselar för ändamålet, en service som jag inte sett idag. Det är mycket trevligt att genom dessa avbildningar få en inblick i sällskapslivet på resa i 1830-talets Europa.

Albumet har signum: Handt. sv. skissalbum [Löwenhielm]
Du ser hela dess innehåll i högupplösta digitala kopior här: Auriche 1835.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Bergkvara gods och slottsruin 1828

Föremål 315 av 400: Tecknade vyer av Bergkvara gods och slottsruin

Innan kameran uppfanns och så småningom blev varje persons egendom, hade många med sig en liten skissbok för att teckna av vyer och sällskap – på samma sätt som vi idag tar foton för att bevara minnet av vad vi sett och upplevt.

När militären och konstnären Michael Gustaf Anckarsvärd (1792-1878) passerade Bergkvara utanför Växjö den 19 juli 1828, har han i blyerts tecknat ned vad han sett – godset och den gamla slottsruinen. Samma år blev han ledamot i Konstakademien.

en ruin av ett fyrkantigt slott liggande vid en sjö med buskage framför

Både byggnaden och ruinen är sig lika än idag, nästan 200 år senare, även om landskapet runt omkring har förändrats: Bergkvara gods.

Mer av Michael Gustaf Anckarsvärd i våra samlingar finner du i digitala kopior i Alvin: Michael Gustaf Anckarsvärd.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Vårens fåglar

Föremål 287 av 400:
Skissbok med fåglar, landskap, med mera av Tore Wahlström från ca 1901

Den uppsalafödde konstnären Tore Wahlström (1879-1908) har trots sitt korta liv efterlämnat ett stort antal verk, som idag bland annat finns här på Uppsala universitetsbibliotek, på Upplands nation i Uppsala samt på Nationalmuseet. Under sina konstnärsstudier hade han bland andra Ivar Arosenius som studiekamrat.

två flygande fåglar med svarta vingar och en skiss på en sådan

Just denna skissbok avbildar vyer och fåglar från fjällvärlden, vilket kan få oss att anta att dessa teckningar har tillkommit under hans tid vid olika sanatorium i Åre runt 1901, där han under en tid vistades på grund av en lungsjukdom. Under sina sista år ägnade han sig på grund av sin hälsa främst av konst i det mindre formatet, såsom exlibris och teckningar.

Trots sin korta karriär som konstnär har han även över 50 år efter sin död blivit uppmärksammad med en minnesutställning år 1966.

uggla och jägare som siktar mot fåglar

Skissboken i sin helhet kan du se i digital form här: Skissbok nr. 2: Fåglar, landskap m. m.
En stor mängd verk av Tore Wahlströms hand ser du i Alvin: Tore Wahlström

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Studie av ben och fötter

Föremål 277 av 400:
Studie av ben och fötter, en blyertsteckning av drottning Lovisa

Med anledning av Fotens Dag den 18 februari kan vi visa en tecknad studie av drottning Lovisa (1828-1871). Vem dessa ben tillhör är okänt, kanske är de avtecknade ur en spegelbild? En antydan till uppdragna kjolar kan skönjas. Fötternas form avtecknas tydligt genom de tunna skodonen.

I våra samlingar finns ytterligare några verk av drottning Lovisa, bland annat denna porträttstudie.

skiss av kvinnoansikte i blyerts

Bägge teckningarna är inköpta antikvariskt av universitetsbiblioteket.

Teckningarna har båda signum: Handt. sv.
Se studierna i högupplösta versioner: Studie av ben och fötter samt Porträttstudie

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

1800-talskopia av Linnéporträtt

Föremål 252 av 400:
Tidningsillustration 1875 efter förlaga av Jean Eric Rehn

Uppsala universitetsbibliotek har nyligen köpt in en liten laverad teckning av Jean Eric Rehn (1717-1793) föreställande Carl von Linné. Omständigheterna kring detta kan ni läsa mer om här: Känt Linnéporträtt åter i Sverige.

Att bilden varit känd sedan länge och använts som förlaga till illustrationer i olika sammanhang är tydligt, inte minst genom detta exempel. I ett nummer av Ny illustrerad tidning från 4 december 1875 finns en kopia av denna teckning i trägravyr. Xylografen Jonas Engberg (f. 1833) har dock inte sett originalet av Jean Eric Rehn. Han har kopierat en litografi av engelsmannen John Samuelson Templeton, som under första hälften av 1800-talet uppenbarligen hade tillgång till originalet och kunde utföra sin kopia direkt efter detta.

helsida ur tidningen Ny illustrerad tidnign med bild på Carl von Linné rökande pipa

Bilden har varit känd och använd här i Sverige, men först nu har originalteckningen alltså återvänt till Sverige, och finns i våra samlingar bland alla andra Linnéporträtten här.

Du finner denna xylografi i högupplöst version här: Ny illustrerad tidning 1875, där du även finner länkarna både till en fotografisk kopia av Templetons litografi och till Rehns original.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Äldre bilder på Akademikvarnen i Uppsala

Föremål 229 av 400:
Teckning från senare delen av 1600-talet på Akademikvarnen i Uppsala

I måndags kunde du här i bloggen se hur Akademikvarnen i Uppsala eldhärjades 1910. Tidigare avbildningar visar hur kvarnen ändrat utseende genom tiderna. Den äldsta skissen i samlingarna ser du här ovan, där Erik Dahlberg (1625-1703) tecknat av kvarnen i blyerts. Denna skiss ingår i en handskrift med signum Palmskiöld 279 i våra samlingar.

tuschteckning av kvarnbyggnaden

I slutet av 1700-talet har konstnären Johan Gustaf Härstedt (1756-1820) gjort en tuschlavering av Akademikvarnen, och 1797 även en akvarell över en utsikt över kvarnen och närbelägna hus utmed ån.

akvarell i lysande färger med kvarnen och närbelägna hur utmed Fyrisåns vatten

Dessa och fler bilder på Akademikvarnen ur vår samlingar, både teckningar, tryck och fotografier, hittar du här i digital form: Akademikvarnen i Uppsala.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Skissbok med blyertsteckningar från 1800-talets förra hälft

Föremål 218 av 400:
Skissbok med ljuvliga teckningar från 1800-talet av A. C. Wetterling

Bland universitetsbibliotekets bildsamlingar finns en skissbok efter Alexander Clemens Wetterling (1796-1858), som visar människor och miljöer kring honom under tiden 1832-1849. Några är färglagda, men de flesta är mer eller mindre detaljerade tecknade i blyerts.

En del teckningar känn som fotografier – som denna teckning som avbildar ”Nicander och professor Törnros” en stillsam dag på landet. Jag tycker mig känna lugnet i rummet och höra flugornas surr genom det öppna fönstret där gardinen fladdrar i vinddraget.

teckning av två män liggande i ett rum, en man läser på en soffa, en annan röker en långskaftad pipa ligagnde på en utdragssäng, ett öppet fönster i bakgrunden

Andra bilder är mer av studier av personer och miljöer omkring Wetterling –  även dessa säger oss mycket av sin tid i klädedräkt och folkliv. Bondens grisar har fått behålla sina betar, en herre har kryckor av gammaldags modell.

på samma blad finns tecknat två samtalande herrar med stora magar, en gris med kultingar och en bonde som slår hö framför en stuga

Se samtliga bilder ur skissboken här: Teckningar af A. C. Wetterling : Skissbok

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Spår av Wolfgang Amadeus Mozart

Föremål 52 av 400:
Originalnoter av Mozart och son

Bland de rika musiksamlingarna finns originalnoter av Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Längst fram i den tunna volymen finns även en blyertsteckning med Mozarts porträtt, utförd av Jean Baptiste Harrewyn (1722-1782).  Någon har under detta skrivit: ”Detta tämmel. själ-löst ritade portrait af Mozart ansågs af hans efterlefvande vänner i Wien äga en fullkomlig likhet i materiellt afseende.”

Hela volymen med sitt innehåll finns digitaliserad och fritt tillgänglig: Musikaliske handskrifter af Mozart.

detalj från ett notblad med noter av mozart

Längst bak i den inbundna volymen finns även ett stycke med titel Die Rose av sonen Franz Xaver Mozart (1791-1844), komponerat av honom i tioårsåldern.

titelsidan till noterna till Die Rose, i bakgrunden skymtar antecknignar av Silverstolpes hand

Dessa noter har testamenterats till Uppsala universitetsbibliotek av diplomaten och konstnären Fredrik Samuel Silverstolpe (1769-1851), vilka fått dessa till skänks av Mozarts änka Constanze Mozart.

Text och bild: Helena Backman