400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: studenter (Sida 1 av 2)

Firande på studenthemmet Arken, februari 1916

Föremål 375 av 400:
Fotografi från studenthemmet Arken, februari 1916

För 104 år sedan firade de boende studenterna på Nykterhetsvännernas studenthem Arken sin ”trotjänarinna Gamla Tilda”, som sannolikt hjälpte husmor med mat och städning. Kanske var det en jämn födelsedag eller något annat speciellt viktigt som firades, eftersom även en före detta husmor på Arken närvarade.

En mängd unga män med studentmössor stående bakom tre äldre sittande kvinnor

Med fotografiet följer dessa namnuppgifter:
”Översta raden från vänster: Finn Malmgren, Anton Fägersten, Ernst Carlsson.
Andra raden från vänster: Karl Fredrik Nilsson, Pelle Norell, ?, Olle Sandler, Hugo Wessman, Erik Petzäll.
Tredje raden från vänster: Harald Svensson, Yngve Sjödin, ?, Helge Svensson, Martel Johansson, Arvid Persson, Ernst Melkersson, Paul Wetterfors, Yngve Englund, Sven Borg, Arne Lindén, Fritz Lybeck, Axel Westerlund.
Sittande från vänster: F.d. husmor fru Hollstrand, Tilda, husmor Siri Fröding-Torgny. Snett ovanför Wetterfors: Anders Gagnér.”

Om alla dessa unga män på bilden verkligen bodde här, eller endast var med i matlaget och kom hit för att äta, är nog bäst att vara osagt.

Studenthemmet grundades redan 1889 och sedan dess har många hemiter bott här under sina studieår. Studenthemmet finns fortfarande kvar på sin ursprungliga tomt på Sturegatan i främre Luthagen, men en ny byggnad ersatte de tidigare trähusen på 1950-talet. Hur det ser ut idag kan du se här.

Fotografiet återfinns i Gustaf Frödings efterlämnade papper.
Du ser det i högupplöst version här: Nykterhetsvännernas studenthem Arken, Uppsala februari 1916.

Text: Helena Backman (fd hemit)
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Kjolroller i studentspex

Föremål 372 av 400:
Fotografi från studentspex på Smålands nation 1873

Precis som i 1500- och 1600-talens teater, bestod de tidiga studentspexen enbart av en manlig ensemble. Till en början kom sig detta naturligtvis av det faktum att endast män hade tillträde till universitetet, och det kom även att dröja ett tag efter det att de första kvinnorna fick påbörja högre studier innan dessa hittade in till de sällskap som uppförde spex.

Studentspex, fotograf: E. Dahlgren, ca 1910

I teatervärlden kallades de kvinnoroller som uppfördes av män för kjolroller. Av en del porträttfoton ur våra samlingar framgår att en del av de studenter som uppträdde i sådana tidiga kvinnoroller bar dessa kläder väl.

stående man i profil, iförd kvinnokläder
Från studentspex, fotograf: E. Dahlberg, ca 1910

Fler fotografier från studentspex hittar du här: Studentspex

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)

Studenter i Uppsala

Föremål 321 av 400: Gruppfotografi med studenter 1893

Just nu kan du se horder med nya studenter runt omkring i centrala Uppsala – det är frågan om inspark – eller nollning – för studenter som blivit inskrivna vid nationer eller antagna till vissa utbildningar.

Ingenting är nytt – det har pågått initiationsriter för nya studenter troligen lika länge som det funnits universitet här i Sverige. Men precis som mode och klädkoder ändrar sig, så antar de nya former med tiden.

Sittande från vänster: Albert Carlgren, Lydia Wahlström, Thekla Hammar, Alice Thunberg, Gustaf Paulsson, Maria Hallman. Stående: Georg Bissmark, Kerstin Hård af Segerstad, Birger Åberg, okänd, Hugo Markström, Efraim Markström.

På detta gruppfotografi på en skara studenter ser vi hur sådana kunde ta sig ut i slutet av 1800-talet. De vita mössorna användes i fler sammanhang än till Valborg. Kläder och frisyrer såg i vissa fall lite annorlunda ut. Mustasch var uppenbarligen på modet. Sett till ansikten och ansiktsuttryck, skulle det dock lika gärna kunna röra sig om studenter från idag.

Fotografiet på denna grupp ungdomar återfinns i Nathan Söderbloms efterlämnade papper (bildmaterial), som finns här på universitetsbiblioteket.

Här hittar du bilden i högupplöst version: Gruppfotografi

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

”De gladas bibliotek”

Föremål 316 av 400: Skriftserie med skämtsamt innehåll

De gladas bibliotek – är det Uppsala universitetsbibliotek som åsyftas? Kanske denna formulering stämmer på oss också, men här är det frågan om en skriftserie som utkom 1883-1885 på R. Gustafssons förlag.

tre böcker ligger på en bänk, alla med en skämtteckning på omslaget

Varje del har sitt eget tema, det kan handla om präster, soldater eller – som här – om undervisning och studentliv. Ett typiskt studentskämt kunde låta så här:

ett uppslag i boken med en bild på en student med studentmössa och en kvinna med 1800-talsklänning

En manlig student promenerar med sin flickvän och de passerar en rosenbuske.
Hon: Jag ville så gerna ge dig ett minne, då du nu ska resa ifrån mig till Upsala igen. Om du får den här rosen, så lofva mig, att du ofta ser på den och tänker på mig.
Han: Ack ja. Jag ska lägga den mellan bladen i en af mina böcker.
Hon: Nej, för all del, då kommer du inte att få se den på hela terminen.

Text och bild: Helena Backman

Omslaget till en del i serien med titel Skolhistorier och studentputs

Dansälskande studenter

Föremål 279 av 400:
Fotografi på medlemmar ur Studenternas folkdansförening Philochoros runt sekelskiftet 1900

Studenternas folkdansförening Philochoros har en lång historia. Grunden till föreningen lades redan 1880, även om namnet tillkom något senare. Eftersom Uppsala universitets studenter vid denna tid var män, hade föreningen endast manliga medlemmar. En del kvinnor deltog ändå i föreningens enskilda danskvällar, men det måste då närvara en del ”förkläden” för att allt skulle gå rätt till. Kvinnorna fick dock inte delta i uppvisningar, och då fick som synes av bilden några män agera damer. Efternamnen på personerna vid detta tillfället är noterat på fotografiet, från vänster Lindstedt, Taube, Odéen och Schwarts.

I början av 1900-talet var föreningen avsomnad under några år, men då verksamheten återupptogs 1931 var kvinnor välkomna som medlemmar. Idag är föreningen livaktig och håller nybörjarkurser för nya intresserade. Läs mer om Philochorus historia och verksamhet på deras webbplats.

Philochorus arkiv finns på Uppsala universitetsbibliotek: Arkivförteckning för Studenternas folkdansförening Philochoros.
Detta fotografiet är hämtat ur Caroline Sjöbergs portr.saml., se en högupplöst version här: Philocoros

Text: Helena Backman (med underlag från Philochoros webbplats)
Bild: Fotograf okänd, Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Templum honoris i Värmlands nationsmatrikel

Föremål 236 av 400:
Akvarell i Värmlands nationsmatrikel för tiden 1595-1807.

Studentnationerna i Uppsala har ofta deponerat sitt äldre arkivmaterial på Uppsala universitetsbibliotek, där det ligger mer skyddat än på nationerna, och där det kan vara mer åtkomligt för forskning för både nationsmedlemmar och andra intresserade. Här finns exempelvis Värmlands nations matrikel för perioden 1595 till 1807, där denna akvarell med sitt symboliska motiv finns inbundet i volymen.

studenten på sin väg uppför ärans berg

På bilden sitter en person, vilket ska föreställa en student, i en vagn uppför en slingrande väg mot Ärans tempel, symbolen för en genomgången utbildning och starten på en strålande karriär. Här åtföljs han av personifierade laster, dygder och andra mytologiska figurer, mellan vilka han ska ta sig fram till dess han når sitt mål. Längst bak går lasten Invidia (Avund) som följer i ledet efter Gloria (Härligheten), Virtus (Dygden) och Pietas (Fromheten). Prudentia (Klokheten) styr vagnen som dras av Occasio (Möjligheten) och Fortuna (Lyckan, lyckans gudinna). Nog ska vi än idag vara kloka och ta vara på den lyckliga möjligheten att få ägna oss åt studier. Längst fram i ledet går Fama (Berömdheten, ryktets gudinna).

hela bilden med templet längst upp och processionen på väg uppför dess sluttning

Enligt uppgifter i litteraturen är akvarellen utförd av N. Brelin år 1723.

Den handskrivna matrikeln har hyllsignum: U 1500 b
Här kan du se akvarellen i högupplöst version: Templum Honoris

Mer om denna bild och annat kan du läsa i boken: Upsalastudenten genom tiderna. En skildring utgiven i anledning av Upsala studentkårs hundraårsminne, Uppsala: Lundequistska, 1950.

detalj med en liten räv från akvarellen

 

Studentmössor på Valborg

Föremål 194 av 400:
Fotografi på valborgsfirande studenter efter mösspåtagningen

Vi ses väl i Carolinabacken idag?

Som alla studenter i Uppsala känner till, är en av Valborgsmässofirandets stora höjdpunkter den gemensamma mösspåtagningen nedanför Carolina Rediviva, där universitetets rektor leder påtagningen på slaget klockan 15. Som synes på denna bild är det inte bara uppsaliensiska eller svenska studenter som är välkomna, utan här deltar även personer från andra universitet.

foto på tre kvinnor och en man, alla i studentmössor, två av dem vanliga svenska studentmössor, de andra tv svarta från sina respektive länder

På detta fotografi från 1947 ur våra samlingar ser vi Tanja Sealborn från Nederländerna, Michéle Cazaux från Frankrike, Signe Larsson från USA och den svenske studenten Lennart Oldenburg. Fotografen är okänd – känner du till vem som tagit bilden, blir vi glada om du hör av dig till oss på biblioteket, så att vi får reda på detta.

En högupplöst kopia av bilden finner du här: Studenter på Valborg

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Bilden av studenten på 1800-talet

Föremål 124 av 400:
Karikatyrer av studenter från slutet av 1800-talet

I bloggens förra inlägg visades ett fotografi av studenter 1911. Här visas en mer skämtsam bild av studenten i slutet av 1800-talet, sittande på Flustret för att dränka sina sorger eller för att fira sina framgångar. Idag är nog studentnationerna de ställen där dagens studenter finner sina sällskap.

en man och två unga damer tittar på en förbimarscherande studentkör, damerna ser beundrande ut

Fortfarande sjunger studentkörer – stundom även i Odinslund – men nu består de flesta inte bara av manliga röster.

Bilderna finns i boken ”Karrikatyr-album 1873”, skriven och tecknad av officeren och tecknaren Henning Thulstrup (1836-1902), ett av flera komiska verk från hans penna.

framsidan på boken med en clown
Hela albumet med karikatyrer av personer ur alla samhällsskick finns att se i Alvin – portal för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Karrikatyr album : Af T

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Student för 106 år sedan

Föremål 123 av 400:
Fotografi på universitetsstudenter 1911

Du som är ny student i Uppsala kan känna dig som en del av universitetshistorien – många har studerat i Uppsala före dig, och många kommer efter. Utbildningsideal har ändrats genom tiderna, så även behörighet och moden. Exempelvis var det först på 1870-talet som kvinnor fick studera vid universitetet, detta efter kungligt beslut.

ett svartvitt foto på sex unga damer i studentmössor och hellånga dräkter i en trädgård

Du som inte studerar eller studerat i Uppsala kanske är nyfiken på hur studenten av idag ser ut. Så var även en okänd fransk dam år 1911 – på baksidan av detta fotografi står nämligen skrivet: ”Sept. 1911 – En fransk dam ville veta hur studentskan av idag såg ut. Därför hopsamlades en morgon: Ingrid Reuterskiöld, Polly Fryklund (nyväckt), Beth Hennings, Eva Andén, Elin Odencrantz, Märta Tamm i trädgården Järnbrogatan 2.”

Du ser detta fotografi i högupplöst version genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Grupporträtt av studentskor 1911.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Medeltida föreläsningsanteckningar från Uppsala universitet

Föremål 100 av 400:
Föreläsningsanteckningar från 1480-talet

I en volym i Universitetsbibliotekets samlingar finns de äldsta föreläsningsanteckningar som kan knytas till universitetet, nedtecknade på 1480-talet.

detalj från volymens första sida

Ägaren till denna volym har skrivit sitt namn på försättsbladet. Han hette Olaus Johannis (Olle Johansson) Guto, och som tillägget efter namnet anger kom han från Gotland. Efter studier i Uppsala blev han senare munk i Vadstena, dit han tog med sig denna volym. Därifrån har den så småningom återvänt till Uppsala. Handskriften som är nedtecknad på latin innehåller bland annat tankar av Aristoteles, och omfattar totalt 304 handskrivna blad, varav Olaus Johannis har skrivit de flesta.

närbild på medeltida namnteckning

Åtminstone två andra händer har också antecknat i volymen. Mest iögonfallande är dock den förklarande teckning som enligt notering tycks nedpräntad av en Olaus Thorstani (Olle Torstensson).  Bilden föreställer Aristoteles och Albertus Magnus i samspråk och visar var i kroppen olika själsförmögenheter sitter enligt medeltidens läroplan.

hel sida med två män i profil vända mot varandra med förklarande texter omkring

Dessa anteckningar har signum: C 599.

Hela volymen finns att läsa och se i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: C 599 – Aristoteles. Petrus Olavi

Mer finns att läsa i: Piltz, Anders (red.), Studium Upsalense: specimens of the oldest lecture notes taken in the mediaeval University of Uppsala, Univ., Uppsala, 1977.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)

« Äldre inlägg