400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Månad: juli 2019

Tack från Francesco Torti till Isaac Newton

Föremål 318 av 400:
Tackbrev för inval i the Royal Society från Francesco Torti till Isaac Newton

I Wallers autografsamling, en fantastisk samling av autografer och handskrifter efter kända personligheter genom historien, finner vi detta brev daterat 31 juli 1716 från den italienske läkaren Francesco Torti (1658-1741) till Isaac Newton (1642-1727). I prydlig handstil tackar Torti för invalet till the Royal Society. Han skrevs in som medlem året därpå. Brevet är skrivet på latin, som var det internationellt gemensamma språket i den akademiska världen vid denna tid.

ett pappersark med sirligt skriven text
Första sidan i Tortis brev.

Torti var professor i medicin vid universitetet i Modena, och är idag främst känd för sina vetenskapliga rön kring botemedel mot malaria. Han var den förste att systematiskt studera de botande egenskaperna hos sydamerikanska trädet Cinchona – även känt som Kinaträd – vars bark innehåller det verksamma ämnet kinin.

Malaria är fortfarande mycket utbredd allvarlig och ofta dödlig sjukdom i tropikerna. Flera globala projekt pågår för att försöka utplåna sjukdomen en gång för alla. Just nu står hoppet till bland annat ett protein funnet hos sjögurkor, som visat sig döda malariaparasiter av olika slag. Utan värdparasiter kan inte malarian fortsätta spridas. Vi får hoppas att de vetenskapsmän som fortsätter i Tortis anda lyckas med sin föresats.

Se hela brevet i digital kopia i Alvin: Letter Pridie Cal. Augusti 1716 (1716-07-31), Modena

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Kebnekaise i strålande sol

Föremål 317 av 400:
Fotografi på Kebnekaiseglaciären från den 25 juli för 84 år sedan, taget av Greta Brandt

Den 25 juli 1935, alltså idag för 84 år sedan, vandrade en expedition mot Kebnekaise, och fotografier över de omgivande vyerna har bevarats i våra samlingar.

tre personer vilar på branten av ett berg med utsikt över en snöklädd bergstopp
Av fotografierna framgår att det även fanns tid för vila under vandringen.

Fotografiet på Kebnekaise är taget under denna vandring mellan Abisko och Kebnekaise den 17-27 juli 1935. Med i sällskapet fanns fotografen Greta Brandt (född omkring 1900), som efter vandringen skänkte ett fotoalbum med bilder till geologen Gunnar Ekström (1891-1961). På första sidan i albumet finns en undertecknad hälsning till honom.

tre kvinnor och en man i vandrarkläder framför en stuga
Det vandrande sällskapet har hamnat på bild utanför Nikkaluoktastugan.

Äldre fotografier som detta på Kebnekaise kan användas som underlag för jämförelser med hur glaciärer ser ut idag, och vara en källa till kunskap om klimatförändringar genom tiderna, något som blivit allt viktigare in i vår tid.

Hela albumet – där detta fotografi ingår – kan du se i digital form i Alvin: Gunnar Ekströms album med fotografier…

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

”De gladas bibliotek”

Föremål 316 av 400: Skriftserie med skämtsamt innehåll

De gladas bibliotek – är det Uppsala universitetsbibliotek som åsyftas? Kanske denna formulering stämmer på oss också, men här är det frågan om en skriftserie som utkom 1883-1885 på R. Gustafssons förlag.

tre böcker ligger på en bänk, alla med en skämtteckning på omslaget

Varje del har sitt eget tema, det kan handla om präster, soldater eller – som här – om undervisning och studentliv. Ett typiskt studentskämt kunde låta så här:

ett uppslag i boken med en bild på en student med studentmössa och en kvinna med 1800-talsklänning

En manlig student promenerar med sin flickvän och de passerar en rosenbuske.
Hon: Jag ville så gerna ge dig ett minne, då du nu ska resa ifrån mig till Upsala igen. Om du får den här rosen, så lofva mig, att du ofta ser på den och tänker på mig.
Han: Ack ja. Jag ska lägga den mellan bladen i en af mina böcker.
Hon: Nej, för all del, då kommer du inte att få se den på hela terminen.

Text och bild: Helena Backman

Omslaget till en del i serien med titel Skolhistorier och studentputs

Bergkvara gods och slottsruin 1828

Föremål 315 av 400: Tecknade vyer av Bergkvara gods och slottsruin

Innan kameran uppfanns och så småningom blev varje persons egendom, hade många med sig en liten skissbok för att teckna av vyer och sällskap – på samma sätt som vi idag tar foton för att bevara minnet av vad vi sett och upplevt.

När militären och konstnären Michael Gustaf Anckarsvärd (1792-1878) passerade Bergkvara utanför Växjö den 19 juli 1828, har han i blyerts tecknat ned vad han sett – godset och den gamla slottsruinen. Samma år blev han ledamot i Konstakademien.

en ruin av ett fyrkantigt slott liggande vid en sjö med buskage framför

Både byggnaden och ruinen är sig lika än idag, nästan 200 år senare, även om landskapet runt omkring har förändrats: Bergkvara gods.

Mer av Michael Gustaf Anckarsvärd i våra samlingar finner du i digitala kopior i Alvin: Michael Gustaf Anckarsvärd.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Dag Hammarskjöld 12 juli 1949

Föremål 314 av 400: Fotografi av Dag Hammarskjöld taget den 12 juli 1949

Troligen är det en pressfotograf som fångat detta ögonblick med Dag Hammarskjöld för 70 år sedan, hälsande på någon dignitet vars namn inte återfinns på fotot i våra samlingar. Vid denna tid var Hammarskjöld kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet, vilket han var fram till år 1951 då han blev konsultativt statsråd vid samma departement. Vi kan bara gissa hur många personer som han skakade hand med under sin karriär som diplomat och generalsekreterare i FN.

två män skakar hand framför ett flygplan, mannen i ljus kostym till höger är dag hammarskjöld, i bakgrunden står ytterligre ne man i mellanljus kostym och solglasögon. alla ser glada ut.
Fotograf okänd (ingen känd upphovsrätt).

Se detta och andra foton och bilder med anknytning till Dag Hammarskjöld ur våra samlingar i digital form: Dag Hammarskjöld.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Porträtt skapade av Lars Jakob von Röök

Föremål 313 av 400: Bild av skånsk kvinna från 1800-talet.

Konstnären och arkitekten Lars Jakob von Röök (1778-1867) var från 1830 till 1850 kamrer på det som senare blev Nationalmuseet. Där och på andra institutioner finns han representerad med sina målningar, ofta med motiv från Italien.

Bland hans bilder, teckningar och skisser på biblioteket finner vi främst landskap, men här finns även avbildningar av personer, som en kvinna från Skåne och skissen av en äldre dam med en käpp i händerna.

äldre sittande kvinna med huckle på huvudet och en käpp i händerna
En äldre kvinna har blivit avtecknad i ett utkast av von Röök.

Här på universitetsbiblioteket finns även ett självporträtt tecknat i tusch, där von Röök sitter i sin ateljé i Bologna. Genom fönstret ser vi en ljus kyrka i medelhavssolen.

en man sitterr och målar vid ett staffli framför ett fönster, genom vilket skymtar en italiensk kyrka

För fler teckningar och målningar ur bibliotekets samlingar ser du i digital form i Alvin: Lars Jakob von Röök.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Dagboksnoteringar från 5 juli 1847

Föremål 312 av 400:
Dagboksnoteringar av Anders Cederström från 1800-talets mitt

Att läsa någons efterlämnade dagboksanteckningar är att komma personen nära inpå livet. Även kortfattade notiser säger något om hur vardag och speciella händelser kunde se ut.

I våra handskriftssamlingar finns ett antal dagböcker från tiden 1839-1855, som inlämnats som gåva till biblioteket. Donatorn har angett att dessa dagböcker skrivits av riksdagsmannen Anders Cederström (1805-1885), boende på herrgården Beatelund på Ingarö.

svårläst handskriven text på ett vitt ark
Dagboksanteckningar för perioden 2 till 8 juli 1847, den allra sista sidan i just denna volym.

Noteringen för dagens datum, den 5 juli, visar oss att någon ”målade i rummen” och att linet bearbetades. Kanske det inte var just Cederström personligen som gjorde själva arbetet, men han översåg nog detta som varande godsägare på Beatelund.

Denna och andra dagböcker samt annat efterlämnat material efter Anders Cederström finner du förtecknat samt i digitala kopior i Alvin: Anders Cederström – Dagböcker med mera.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Skisser över växter och insekter

Föremål 311 av 400:
Janna Dorotea Drake af Hagelsrums skissbok

På Uppsala universitetsbibliotek finns två skissböcker fulla med studier av växter, insekter, landskap med mera, tecknade och målade av Janna Dorotea Drake af Hagelsrum (1868-1945).

körsbär på sina skaft och hallon

Studierna över frukter och insekter ger oss en känsla av sommar. Kanske konstnären suttit ute i solen när hon målat dessa bilder?

maskrosor

På biblioteket finns två skissböcker av hennes hand, bilderna här är hämtade ur det första av dem. Se hela de bägge skissböckerna samt fler teckningar ur samlingarna: Janna Dorotea Drake av Hagelsrum.

Kanske dessa bilder kan inspirera dig att själv gå ut och måla i sommar?

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

en geting