Denna blogg startade som en nedräkning inför Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum, som firas nu under 2020 och 2021. Följ med oss i bloggen under dessa jubileumsår och se hur vi firar dessa våra första 400 år.

De 400 föremål som presenterats från bloggens början fram till april 2020 kommer främst från de samlingar förvaltas av bibliotekets Avdelning för specialsamlingar. Här finns fyra arbetsgrupper med olika inriktningar på materialet: handskrifter och musikalier, äldre tryck och specialsamlingar, kartor och bilder samt bevarande och konservering. Vi samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom universitetsbiblioteket.

Är du intresserad av att se närmare på specialsamlingarna? På Carolina Rediviva finns två särskilda läsesalar för kulturarvsmaterialet och även en utställningslokal med smakprov ur samlingarna. Delar av dem kan också studeras i digital form i databaserna Alvin och DiVA.

Besök oss på universitetsbibliotekets hemsida:
http://www.ub.uu.se/specialsamlingar/

Uppsala universitetsbibliotek ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Kommentarer som är stötande, rasistiska, kränkande, bryter mot upphovsrättslagen, eller på annat sätt bedöms att inte höra hemma på vår sida, kommer att raderas.

Kontakt: fraga.biblioteket@ub.uu.se