400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: akvareller (Sida 1 av 2)

Fåglar i handskrift

Föremål 377 av 400:
Carl Peter Thunbergs fågelbilder

I en handskrift deponerad på Uppsala universitetsbibliotek av Smålands nation i Uppsala, finns anteckningar och färglagda teckningar på fåglar och insekter.

en grågrön fågel sittande på en gren

Upphovsmannen till dessa anteckningar och avbildningar är Carl Peter Thunberg (1743-1828), född i Jönköping och därför tillhörig Smålands nation under sina studier i Uppsala. Efter sina resor till Sydafrika och Japan slog han sig åter ned i Uppsala, och fortsatte här sin akademiska gärning.

en brun fågel med ljusbrun mage och en gul tuss på huvudet sittande på en gren

Fågelkännaren bland läsekretsen kan nog känna igen dessa fåglar, även om mitt eget kunnande är alltför begränsat. Dessa illustrationer tillför texterna liv och visar på en tid att förmedla vetenskapliga studier före kamerans tid.

Handskriften har signum: D 23:4

Text och bild: Helena Backman

Julmatens tid

Föremål 360 av 400:
Illustration till julmeny Mathilde Wigert-Österlund från 1894

Den här tiden på året har kanske många av oss redan ätit julmat tillsammans med arbetslag eller vänner, trots att vi inte riktigt är framme vid julafton ännu. Detta gjorde en och annan även för drygt hundra år sedan, och därför har restauranger länge serverat julmat tiden före jul.

Konstnären och författaren Mathilde Wigert-Österlund (1873-1943) är mest känd för stämningsskapande skymningsmåleri med städer och landskap samt religiösa motiv, och hon finns representerad bland annat på Moderna museet. Här i universitetsbiblioteket har vi ett prov på ett konstnärligt uppdrag för en restaurang eller liknande inrättning; en förlaga till en illustration att tryckas på en meny i juletid.

en meny utan text med dekoration i vänstra kanten, en tomte, ett grötfat och en gris

Se menyn i högupplöst kopia: Menu

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Tulpaner i vintertid

Föremål 358 av 400:
En bukett tulpaner i akvarell av Joh. Petri Mortensson

Så här mitt i vintern kan vi behöva ta in en bit natur i våra hem i form av blommor. Om vi inte har några levande, får vi njuta av dem i konsten i stället.

sex tulpaner i olika nyanser av vitt, gult och rött i en blå vas

Denna vackra bukett med tulpaner i blå vas finner i vi i den så kallade Stierncronas samling här på Uppsala universitetsbibliotek. Målningen är odaterad, men torde vara från sent 1800-tal eller som allra senast från 1900-talets första decennier.

Målningen kan du här se i högupplöst version: Tulpanbukett

Fler teckningar och målningar ur denna samling ser du här: Stierncronas samling

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Lövstabruks herrgård avbildad av Elias Martin

Föremål 348 av 400:
Akvarell föreställande Lövstabruks herrgård sedd från söder målad av Elias Martin omkring 1795

Den svenske konstnären Elias Martin (1739-1818) är väl representerad i universitetsbibliotekets samlingar. Med denna akvarell avbildar han Lövstabruks herrgård, som ligger oss på universitetsbiblioteket varmt om hjärtat, eftersom vi har hand om Leufstabiblioteket.

På denna bild kan vi dock inte se bibliotekspaviljongen, eftersom herrgården är avbildad från sidan, till höger i bild, som den såg ut sedd från den övre smedjan. Den lilla byggnaden nedanför herrgården intill vattnet är den som huserade naturaliekabinettet. Till vänster i målningen ser vi brukssamhället med sin kyrka. Där bodde många av arbetarna vid bruket med sina familjer.

Målningen har signum: Handt. sv., Martin 1
Se denna akvarell i högupplöst kopia här: Löfsta

Du hittar fler verk av Elias Martin i digital form här: Elias Martin i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

”Flädermus med mustascher”

Föremål 342 av 400:
Fladdermus avbildad av N.P. Åckerberg

Så här på Halloween 2019 kan det väl passa bra med en fladdermus, även om denna lilla sötnos nog inte kan skrämma någon. Att den har mustascher passar ju extra bra så här dagen före Movember, även om just dessa mustascher ser rätt så små ut.

fladdermus avbildad ovanifrån med utsträckta vingar

Teckningen är undertecknad med en något svårläst namnteckning, N.P. Åckerberg.

huvudet från ovansidan samt Åckerbergs namnteckning

Du hittar denna och andra illustrationer, som utgjort förlagor till i illustrationerna i Sven Nilssons verk Skandinaviens fauna i digitala kopior här: Skandinawiens fauna af S. Nilsson. Det tryckta verket började utges från år 1820 och framåt.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Album från en resa i Österrike 1835

Föremål 325 av 400:
Skisser, teckningar och akvareller av Carl Gustaf Löwenhielm

I ett album har greve Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858) tecknat och målat vyer och andra bilder från en resa i Österrike 1835. Förutom utsikter över landskap och avbildningar av slott och andra platser, finns enstaka teckningar som avbildar de personer som han antingen reste med eller träffade under sin resa.

till vänster ett sällskap som spelar kort och röker, i mitten en spegel, till höger ett annat sällskap som spelar kort och pratar

Den teckning som kanske avbildar sällskapslivet allra bäst är den sista i albumet, som visar damer och herrar som dragit sig tillbaka efter maten för att spela kort, röka pipa och umgås. Damernas tidstypiska klädsel visar att det är personer stadda vid kassa som umgås.

i förgrunden en dam som blir buren i bärstol av två män, ett sällskap står och pratar med varandra, bakom dem ett rött hus, långt i fjärran ett högt berg

På en av de få akvareller som finns i detta album, syns ett sällskap ha tagit sig ut i naturen och upp på ett berg. Åtminstone damerna har då transporterats med bärstolar av män med speciella bärselar för ändamålet, en service som jag inte sett idag. Det är mycket trevligt att genom dessa avbildningar få en inblick i sällskapslivet på resa i 1830-talets Europa.

Albumet har signum: Handt. sv. skissalbum [Löwenhielm]
Du ser hela dess innehåll i högupplösta digitala kopior här: Auriche 1835.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Skisser över växter och insekter

Föremål 311 av 400:
Janna Dorotea Drake af Hagelsrums skissbok

På Uppsala universitetsbibliotek finns två skissböcker fulla med studier av växter, insekter, landskap med mera, tecknade och målade av Janna Dorotea Drake af Hagelsrum (1868-1945).

körsbär på sina skaft och hallon

Studierna över frukter och insekter ger oss en känsla av sommar. Kanske konstnären suttit ute i solen när hon målat dessa bilder?

maskrosor

På biblioteket finns två skissböcker av hennes hand, bilderna här är hämtade ur det första av dem. Se hela de bägge skissböckerna samt fler teckningar ur samlingarna: Janna Dorotea Drake av Hagelsrum.

Kanske dessa bilder kan inspirera dig att själv gå ut och måla i sommar?

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

en geting

Rudbecks Blombok

Föremål 305 av 400:
Vackert avbildad iris ur Olof Rudbeck den äldres Blombok

I bloggens förra inlägg kunde vi berätta om de två delar av Olof Rudbeck den äldres planerade verk över världens alla växter som hann tryckas innan projektet fick ett abrupt slut med Uppsala stadsbrand 1702.

I samma stadsbrand försvann också den första volymen i det enorma verk som vi kallar för Blomboken, i vilket Rudbeck låtit avbilda alla de växter som han kände till i naturlig storlek. Som första växt i den andra bevarade delen finner vi denna vackra blå iris.

akvarellmålning av två blå irisar med stjälkar och lökar

Elva av de ursprungligen tolv volymerna finns alltså bevarade, idag på Carolina Rediviva. De såldes av Olof Rudbeck den yngre till Charles De Geer på Lövstabruk, som förvarade dessa volymer i sitt bibliotekshus vid vattnet i Leufsta. När Uppsala universitetsbibliotek köpte denna boksamling på 1980-talet, flyttades de unika och värdefulla böckerna in till Uppsala, däribland dessa volymer.

en trave med elva stora böcker bundna i vitt pergament

Är du nyfiken på hur stor en sådan här volym är? I utställningssalen på Carolina Rediviva, som åter slår upp portarna fredagen den 14 juni kl. 14.30, kan du snart få se en av dessa volymer, liksom mer material med anknytning till Olof Rudbeck den äldre.

Du hittar bilder på hela sviten volymer samt ett register över bilderna i Alvin: Blomboken II-XII
Just dessa blå irisar kan du se i digital kopia här: Första blomman i Blomboken II: Irisar, Narcisser, Liljor, Orkideer

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Charader på Winö 22 Juli 1841

Föremål 299 av 400:
Teckning från charader av Fritz Ludvig von Dardel, daterad 1841.

Sällskapslekar har vi väl alla drabbats av ibland. I en tid före radio och tv hade vänner ännu mer tid att ägna sig åt sådana tidsfördriv. Militären och konstnären Fritz Ludvig von Dardel (1817-1901) har avbildat charader som utspelat sig på Vinö herrgård i Småland år 1841. Dardel rörde sig i högre samhällskretsar i Sverige, och tecknade en hel del karikatyrer vid sidan av folklivsskildringar och seriös konst.

en kvinna ligger på en divan och blir ompysslad av två herrar

På teckningarna är charaderna i full gång. De två första leden av det önskade ordet, ”Svart” och ”Sjuk” dramatiseras, och slutligen bildar de tillsammans ordet ”Svartsjuk”, vilket också spelas upp som en tablå. Kvinnornas vida kjolar och männens polisonger och långbyxor med hälla under foten visar tidens mode.

en kvinna blir uppvaktad av en knästående man, medan en annan man kastar blickar på dem

Vinö herrgård totalförstördes av brand den 15 september 1938, och återuppbyggdes aldrig. Dessa teckningar från dess sällskapsliv bevarar minnet av en tid som flytt.

Se hela charaderna i högupplöst version: Charader på Winö 22 Juli 1841

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Karikatyrer från 1800-talets första årtionden

Föremål 285 av 400:
Karikatyrer tecknade av Carl Jacob Mörk vid 1800-talets början

Carl Jacob Mörk (1780-1828) målade skämtsamma skildringar av folk. Här då 1800-talet var ungt, hänger fortfarande det äldre modet med den äldre generationen, vilket syns i vissa av dessa teckningar.

en stor dam i hatt och rutig kjol bjuder en smal dam med vit hätta på huvudet och grå kjol på snus

”En fiskmånglerska bjuder en gumma på snus”

Carl Jakob Mörks far var hovmålare hos änkedrottning Lovisa Ulrika och dekorationsmålare vid Kungliga teatern. Troligen var det genom honom som Carl Jacob lärde sig teckna och måla. Efter att ha studerat vid Konstakademien 1801 till 1802 blev han mästare under målarämbetet. Senare blev han dock regementsläkare vid Hälsinge regemente. Under 1800-talets första början målade han en mängd karikatyrer i akvarell, vilka en del har hittat in i samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek.

Ni hittar dem alla här: Carl Jacob Mörks akvareller

”Två äldre herrar som kyssa varandra”

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

« Äldre inlägg