400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: akvareller (Sida 2 av 2)

Karikatyr av dansande par

Föremål 280 av 400:
En akvarellerad pennteckning av ett dansande par utförd av Anders Carlsson af Kullberg

I tidstypiska kläder dansar ett par på denna teckning från någonstans runt sekelskiftet 1800. Snitten i deras moderna kläder och frisyrer ser något överdrivna ut.

En lugnare bild finner vi här, med ett par vilande i grönskan. Kanske är de ute på lång promenad och tar igen sig en stund. Men nog ser de ut att inte vara helt sams?

en man i knäbyxor och blå rock lutar sig mot en stubbe, en dam i grå klänning sitter vilande mot en sten, i bakgrunden grönska och träd

Anders Carlsson af Kullbergs liv var omväxlande. Under hans liv 1771-1851 hann han bland annat med att vara handsekreterare åt prins Karl August, satt i Svenska akademien och blev så småningom biskop över Kalmar stift 1830.  Sin författarbana lade han bakom sig strax efter sekelskiftet 1800. Att han ägde en konstnärlig ådra visar väl dessa enkla teckningar. Fler teckningar av hans hand finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar, du hittar dem alla i digital fom här: Anders Carlsson af Kullberg.

Teckningen har signum: Handt. sv.
Du ser teckningen i högupplöst version här: Karikatyr av dansande par

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Sultan, Ulmer Dogg

Föremål 250 av 400:
Målning av  en grand danois av Richard Fjellstedt

I universitetsbibliotekets samlingar finns ett antal teckningar av konstnären Richard Fjellstedt (1838-1892). Han föddes i Smyrna, där hans far var missionär. En av akvarellerna i samlingarna avbildar en så kallad Ulmer dogg, ett äldre namn på en tysk variant av rasen grand danois, med namnet Sultan. Hundens lugna temperament är fint fångad i bilden.

Det finns fler djurmotiv bland Fjellstedts verk, som denna charmiga akvarell med en trött ljusbrun tax  och en sköldpaddsfärgad katt. Dessa sällskapsdjur är så fint avbildade i avslappnat tillstånd. Kanske är det konstnärens egna husdjur vi ser?

en gul taxliknande hund på en en blå filt, med en sköldpaddstecknad katt tronande på en randig kudde bredvid

Här kan du se Fjellstedts andra teckningar och målningar i universitetsbiblioteket samlingar i digital form: Richard Fjellstedt.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Templum honoris i Värmlands nationsmatrikel

Föremål 236 av 400:
Akvarell i Värmlands nationsmatrikel för tiden 1595-1807.

Studentnationerna i Uppsala har ofta deponerat sitt äldre arkivmaterial på Uppsala universitetsbibliotek, där det ligger mer skyddat än på nationerna, och där det kan vara mer åtkomligt för forskning för både nationsmedlemmar och andra intresserade. Här finns exempelvis Värmlands nations matrikel för perioden 1595 till 1807, där denna akvarell med sitt symboliska motiv finns inbundet i volymen.

studenten på sin väg uppför ärans berg

På bilden sitter en person, vilket ska föreställa en student, i en vagn uppför en slingrande väg mot Ärans tempel, symbolen för en genomgången utbildning och starten på en strålande karriär. Här åtföljs han av personifierade laster, dygder och andra mytologiska figurer, mellan vilka han ska ta sig fram till dess han når sitt mål. Längst bak går lasten Invidia (Avund) som följer i ledet efter Gloria (Härligheten), Virtus (Dygden) och Pietas (Fromheten). Prudentia (Klokheten) styr vagnen som dras av Occasio (Möjligheten) och Fortuna (Lyckan, lyckans gudinna). Nog ska vi än idag vara kloka och ta vara på den lyckliga möjligheten att få ägna oss åt studier. Längst fram i ledet går Fama (Berömdheten, ryktets gudinna).

hela bilden med templet längst upp och processionen på väg uppför dess sluttning

Enligt uppgifter i litteraturen är akvarellen utförd av N. Brelin år 1723.

Den handskrivna matrikeln har hyllsignum: U 1500 b
Här kan du se akvarellen i högupplöst version: Templum Honoris

Mer om denna bild och annat kan du läsa i boken: Upsalastudenten genom tiderna. En skildring utgiven i anledning av Upsala studentkårs hundraårsminne, Uppsala: Lundequistska, 1950.

detalj med en liten räv från akvarellen

 

Äldre bilder på Akademikvarnen i Uppsala

Föremål 229 av 400:
Teckning från senare delen av 1600-talet på Akademikvarnen i Uppsala

I måndags kunde du här i bloggen se hur Akademikvarnen i Uppsala eldhärjades 1910. Tidigare avbildningar visar hur kvarnen ändrat utseende genom tiderna. Den äldsta skissen i samlingarna ser du här ovan, där Erik Dahlberg (1625-1703) tecknat av kvarnen i blyerts. Denna skiss ingår i en handskrift med signum Palmskiöld 279 i våra samlingar.

tuschteckning av kvarnbyggnaden

I slutet av 1700-talet har konstnären Johan Gustaf Härstedt (1756-1820) gjort en tuschlavering av Akademikvarnen, och 1797 även en akvarell över en utsikt över kvarnen och närbelägna hus utmed ån.

akvarell i lysande färger med kvarnen och närbelägna hur utmed Fyrisåns vatten

Dessa och fler bilder på Akademikvarnen ur vår samlingar, både teckningar, tryck och fotografier, hittar du här i digital form: Akademikvarnen i Uppsala.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Midsommarfirande med dans

Föremål 209 av 400:
Akvarell av Fritz von Dardel av midsommarfirande soldater

Midsommar förknippas med dans runt majstången och glada lekar. Konstnären och militären Fritz von Dardel (1817-1901) har någon gång under 1800-talet förevigat soldater som tar sig en svängom denna helgdag till musik av en militärorkester.

akvarell med soldater i blå uniformer och välfriserade skägg som dansar med kvinnor i allmogeklädsel, i bakgrunden en militärorkester som spelar runt midsommarstången

Von Dardel hade utbildat sig som konstnär i Paris och var under en tid preses i Konstakademien och ordförande i Nationalmuseums nämnd här i Sverige. Vid sidan av denna mer allvarsamma konstnärliga sida, tecknade han även karikatyrer och underhållande bilder, inte minst kring sällskapslivet runt hovet kring hans personlige vän kung Karl XV. Han tecknade även folklivsbilder, och det är kanske hit vi får räkna denna målning. I Uppsala universitetsbiblioteks bildsamlingar finns fler verk av hans hand.

Med denna teckning önskar vi alla våra följare en riktig Glad Midsommar!

Akvarellen ingår i vår samling av svenska handteckningar. För högupplöst digital kopia se: Dansande soldater
En del av våra teckningar och andra bilder i tryck av Fritz von Dardel hittar du som digitala kopior här: Fritz Ludvig von Dardel i Uppsala universitetsbibliotek

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Göternas gudar i akvarell

Föremål 204 av 400:
Akvarell från sent 1600-tal med fornnordiska gudar

En handskriftvolym ur den Palmskiöldska samlingen på Uppsala universitetsbibliotek innehåller en akvarell, avsedd att vara förlaga till illustration i Erik Dahlberghs stora planschverk Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”), som trycktes under senare delen av 1600-talet. Denna målning ska vara en kopia efter en förlaga i en handskrift på pergament, funnet i dödsboet efter någon Gyllensparre på Kronobergs slott. Konstnären bakom denna kopia lär vara en Paul Rudebeck.

Akvarell över de nordiska gudarna tecknade i gula och röda färger. Oden har full rustning på sig och sitter med krona på huvudet och bägare i handen.

Akvarellen föreställer de fornnordiska gudarna med Oden i full riddarrustning i högsätet och Tor med sin hammare bredvid, där han framkallar åska under taket i salen. Några av de nordiska gudarna avbildas med påfallande orientaliska attribut, som turbaner och spetsiga skägg,  vilket speglar dåtidens tankar om Norden som all kulturs vagga.

Att målaren haft kristen bakgrund kan man nog ana i avbildningen av den som torde vara Loke – nog ser han mer ut som en djävul, där han röd och med horn i pannan tittar fram under ett bord i salen.

detalj från målningen med en röd djävul som tittar fram under ett bord

En högupplöst version av målningen finner du här: Göternas gudar [s. 120 i Palmsk. 301]

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Teckningsövningar i skissbok

Föremål 186 av 400:
Kristina Rosenhanes skissbok

Allt fler bilder ur Universitetsbibliotekets samling av svenska handteckningar finns nu att se fritt tillgängliga i digital form. Här finns inte bara verk av hög konstnärlig kvalitet, utan även försök som visar har övning kanske kan ge färdighet på sikt.

två fåglar tecknade i rödkrita

Här finns exempelvis Kristina Rosenhanes skissbok, där man ser en förmodligen helt ung kvinnas försök till teckning med olika pennor och färger, ibland upprepas motiven gång på gång. Det syns tydligt att hon till största delen har avbildat redan befintliga bilder, såsom antika skulpturer och emblem ur något verk med emblematiska symbolbilder. Här finns även försök till avbildningar av ansikten och kroppsdelar såsom öron, händer och fötter, allt med ett varierande resultat. Växter och djur förekommer också i stor mängd.

en rad med tre bärkvistar

Av skissbokens bokband att döma levde och tecknade förmodligen denna Kristina Rosenhane under 1700-talet, men mer vet jag inte om henne.  Hennes skissbok visar inte någon imponerande konstnärlig kvalitet, men visar oss hur någon fått öva upp sin teckningsfärdighet efter vid tiden passande förlagor.

Se hela skissboken här: Skissbok : Växter, djur, emblem, ansikten m. m.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Samling med skisser och akvareller

Föremål 143 av 400:
Anonym bok med inklistrade teckningar och skisser från sent 1700-tal

I kataloger och databaser är det inte svårt att hitta material om man söker efter någon speciell upphovsman, någon titel eller något motiv. Men det kan vara svårt att hitta material där ingen upphovsman eller annan anknuten person är angiven, där det saknas titlar och materialet är blandat. I Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, gömmer sig en del sådant material.

en skål med citroner och flugor

En skål med citroner

I samlingen med skissböcker på universitetsbiblioteket finns exempelvis denna volym, där någon klistrat in teckningar och målningar av olika händer. Kanske är det någon form av samling av förlagor till egna teckningsövningar?

en bit bröd med en sillbit liggande ovanpå

En bit bröd med sill

Boken dateras till slutet av 1700-talet och visar en del stilleben av vardagliga föremål, från denna tid utan kameror, vilket kan ge oss en närhet till själva vardagslivet.

Hela skissboken hittar du i Alvin: Samling med skisser och akvareller

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

 

På schavotten

Föremål 95 av 400:
Teckning föreställande Magdalena Rudenschöld på schavotten

Grevinnan och konstnären Magdalena Rudenschöld (1766-1823) dömdes 1794 till att stå på schavotten för landsförräderi, vilket hon även gjorde den 23 september. Hon var delaktig i den konspiration som ledd av Gustaf Mauritz Armfelt ville störta Reuterholm som ledare för den förmyndarregering som styrde Sverige vid tiden.

Schavottering innebar att stå vid skampålen, det vill säga att utställas för att skämmas på offentlig plats. Ibland tillkom även någon form av spöstraff. I detta fall  schavotterades Magdalena Rudenschöld på Riddarholmstorget inför stor publik. Förutom detta straff fråntogs hon sin titel och sattes på spinnhus fram till  november 1796, då hon blev benådad.  Magdalena Rudenschöld flyttade senare under en längre tid till Schweiz, men återvände sedan till Stockholm, där hon dog 1823.

Akvarellen är signerad Nils Philip Gyldenstolpe och en påskrift på monteringsarket säger: ”Magdalena Rudenschöld på schavotten d. 24/9 1794”.  Hon ska vid tillfället ha varit klädd i grå kattunskjol och svart kappa, vilket visar att denna målning avbildar henne i något gladare färger än vad hon i verkligheten bar.

Bestraffning genom skampåle avskaffades i Sverige 1855.

Text : Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

”Foglar lagda med fjedrar”

Föremål 26 av 400
Akvarell och collage med fjädrar ur Leufstasamlingen

Uppsala universitetsbibliotek äger sedan 1980-talet Leufstabibliotekets böcker och handskrifter. Värdefulla och ömtåliga verk har flyttats in till Carolina Rediviva av bevarandeskäl. Däribland finns 44 akvareller och collage med fjädrar. Bland dessa har just denna bild en alldeles speciell charm med sina små ungar i ett bo mellan sina båda föräldrar.

två gulbruna fåglar i ett målat träd tittar på ett bo med tre fågelungar mellan sig

På nära håll ser man hur äkta fågelfjädrar har fästs vid ett underlag målat på glättat papper och även utrustats med påklistrade ögon. Bilden ingår i en hel uppsättning bilder. Ett bevarat omslag anger 45 bilder, av dessa fanns 44 stycken kvar. Vissa av bilderna har nötts av tidens tand och förlorat sina ögon eller fler av fjädrarna, men de flesta är i ett imponerande skick. 30 blad har formatet ca 22 x 35 cm, 14 är större, ca 35 x 43 cm.

omslaget

Dessa bilder har ännu inte skannats in i Alvin – portal för kulturarvssamlingar, men innan de finns med där, kan de ses som arbetskopior genom Universitetsbibliotekets Flickr: Foglar lagda med fjedrar.

Text och bild: Helena Backman

Nyare inlägg »