400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Månad: april 2019

Snart öppnar Butik Carolina igen

Föremål 297 av 400:
Lås vid ingången till nya Butik Carolina

När ombyggnaden av en del av Carolina Rediviva satte igång för ett par år sedan, stängdes Carolina-shoppen som legat i foajén. Nu kommer denna butik öppna i ny, fräsch lokal den 2 maj 2019. I rummen bakom butiken pågår fortfarande arbetet med utställningssalen, som öppnar först senare i juni.

ett lås i gyllene metall med många snirklar med ett nyckelhål i mitten

Trots att de renoverade lokalerna nu byggts om och känns fräscha i sina nya färger, får naturligtvis ursprungliga detaljer finnas kvar orörda. Så exempelvis detta vackra lås med sitt nyckelhål som omgärdas av sirliga dekorativa ornament i metall. Det sitter på en av halvdörrarna, döbattangerna, in till butiken. Du ser det då vi åter slår upp portarna till dessa delar av Carolina Rediviva efter Valborg och Första maj. Vi ses!

Text och bild: Helena Backman

Biographia criminalis

Föremål 296 av 400:
Kapsel ur Westins samling med biografiska tryck över brottslingar

Samlaren Westin samlade en mängd tryck med varierande innehåll, och denna Westinsamling finns idag på Uppsala universitetsbibliotek. I denna finns tre kapslar med hylluppställningen ”Biographia criminalis”. När vi ser dessa tryck kan vi konstatera att detta med brott och ond, bråd död nog alltid fascinerat oss.

några äldre tryckta broschyrer liggande i en kapsel

Idag rapporterar våra medier om dessa brott, inte minst TV med sina populära kriminaldokumentärer, som kan ge oss berättelser från hela världen. Innan dessa kanaler fanns, tycks det varit vanligare att återupprepa omtalade händelser. Den svensk-finske prästen Peter Brenner dömdes 1720 till döden som landsförrädare och äreskändare, och halshöggs vid Skanstull. Detta kan förklara hur en skrift som ”Petter Brenners sidsta taal, då han genom Stockholms stadsz Södre Port fördes ut til en smädelig och wåldsam död. Den 4 Julii, 1720.” kunde ges ut i nya upplagor i över 100 år, från avrättningsåret 1720 fram till in på 1800-talet.

fem tryck med samma innehåll, liggandehuller om buller

I Westins samling finns fem av dessa skrifter, tryckta mellan 1723 och 1827.

Text och bild: Helena Backman

 

Klämma i bokbindarnas verkstad

Föremål 295 av 400:
En klämma – eller flera – som hjälp för fasthållning av material som konserveras, monteras eller binds in i bokbindarnas verkstad

Inför den nya utställningens öppnande här på Carolina Rediviva den 14 juni kl. 14:30 behöver en hel del material ses över och få lite extra vård och omsorg. Detta gäller exempelvis kartan över Norden, Carta Marina, tryckt på 1500-talet, som återigen kommer att visas upp som ett av våra guldkorn ur samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek.

en karta tryckt i svart och vitt över Nordens länder ligger fastklämt på ett arbetsbord med hjälp av en lång rad klämmor i plast mitt i en verkstad full med verktyg och material utmed väggarna

Nere i bokbindarnas verkstad har därför Adam Larsson sett till att kartan kommer vara i ett fint skick då den åter ska in i sin monter. Här får en lång rad klämmor hålla fast det underlag som kartan för tillfället ligger på under översynen.  Det gäller att kartan fortsätter att bevaras för våra barn, barnbarn och senare släktingar. Därför binder sådana här föremål oss samman inte bara med vårt förflutna utan även med vår framtid.

detalj från kartan med ett ocjur som ser utsom en blandning mellan val och krokodil, med två horn ur vilka det sprutar vatten på huvudet, två mindre sjöodjur ligger vid dess mage och över odjuret syns en ö med namnet Tile skrivet ovanpå

Min personliga favorit på kartan är det härliga sjöodjuret som håller till vid den helt fiktiva ön Tile – och en sådan plats passar väl bra för väsen som ser ut att tillhöra sagans värld.

Text och bild: Helena Backman

Fotografier i minimalt format

Föremål 294 av 400:
Tändsticksask med minifotografier från 1800-talet

Liksom i veckans tidigare blogginlägg kommer här ytterligare ett udda fynd ur bildsamlingarna. I en av två tändsticksaskar finns mycket små fotografier med porträtt av för oss ännu okända personer. Den äldre herren i mustasch har en klädsel som tyder på sent 1800-tal eller tiden runt sekelskiftet 1900.

små fotografier på man med valrossmustasch

I små vikta omslag finns porträtt på andra personer, som här en tant Hedda, ett fotografi som den tidigare ägaren tycks ha tyckt varit det bästa på henne.

bilder på äldre kvinna i hatt

Mycket har hänt med den fotografiska tekniken sedan 1800-talet fram till idag, då vi nästan helt gått över till det digitala formatet. Motivet porträtt är dock lika populärt idag som förr.

Ett av de vikta omslagen består av ett återanvänt papper med den spännande påskriften ”Ingen gröt i afton”. Kanske någon tjänsteande i köket vid detta tillfälle fick en ledig kväll?

papperslapp

Text och bild: Helena Backman

Professor Nyströms kartväska

Föremål 293 av 400:
Professor Gunnar Nyströms kartväska med tillhörande batteri

I våra kartsamlingar finns denna kartväska med tillhörande Sverigekarta, upprullad på rullar. Med hjälp av två utstickande handtag vrider du fram den del av kartan du vill titta på genom den genomskinliga plasten på ovansidan.

kartan på sina rullar

Är det mörkt? Inga problem. Inuti kartväskan sitter två små lampor, vilka drivs av ett rejält batteri. Kanske är detta en uppfinning från 1950-talet? Var detta månne tidens motsvarighet till dagens Google maps?

ett batteri framför kartan

Spännande nog är det tillsammans med väskan inlämnade batteriet också utsmyckad med en kartbild över Skåne.

filmamärket på väskan

Hela kartväskan är tillverkad av Aktiebolaget Färe Armaturfabrik i Sibbhult.

Denna karta har inkommit till Uppsala universitetsbibliotek bland efterlämnat material efter professorn i kirurgi Erik Gunnar Nyström (1877-1964).

Text och bild: Helena Backman

Dans-boken i västficksformat

Föremål 292 av 400:
Liten instruktionbok i dans i västficksformat från 1800-talets mitt eller senare hälft

Från Sigfrid Flodins förlag i Stockholm kommer denna lilla instruktionsbok i sällskapsdanser, här i en andra upplaga från senare hälften av 1800-talet. Nog verkar det oerhört smidigt att kunna bära med dig dessa anvisningar när du behöver dem som mest, men det kan kanske ta emot att dra upp det lilla häftet ur västfickan mitt under en danstillställning. Detta lilla häfte, mindre i höjd än lillfinger får annars lätt plats i en västficka jämte fickuret.

innehållsförteckningen i häftet

Fortfarande idag dansar vi vals och polka, medan danser som polonaise och galopp lyser med sin frånvaro i de flesta sammanhang.

uppslag om dansturer

Att dessa anvisningar ändå behövdes märks av att denna dansbok utkom i flera senare upplagor.

beskrivning av promenad-polonäs

Sigfrid Flodins förlag gav ut böcker och häften från mitten av 1800-talet fram till dess slut.

Häftet har signum: Westin Sv. Litteratur. Sällskapslekar Kaps.

Text och bild: Helena Backman

Porträtt av en Lundaprofessor

Föremål 291 av 400:
Porträtt på biskop Johan Henrik Thomander i Lund från 1800-talets mitt

Något av det roligaste med stora bildsamlingar med olika typer av material – fotografier, teckningar, målningar, med mera – är att vi ibland kan få olika versioner av samma motiv. Detta gäller även personer. I universitetsbibliotekets porträttsamling finns naturligtvis en mängd avbildade akademiker, även sådana från andra lärosäten.

man i prästkrage med stort burrigt hår och bister uppsyn

Här finns därför biskopen i Lund Johan Henrik Thomander (1798-1865), tillika professor i dogmatik och moralteologi, värdigt avfotograferad med doktorshatt och prästkrage. Fotografiet är taget hos firman Georg E. Hansen & Co. i Köpenhamn på 1860-talet.

man i prästkrage med stort burrigt hår och bister uppsyn

Men här finns även ett porträtt av samme Thomander tecknat av Wolfgang Drake af Hagelsrum (1824-1863), troligen något tidigare. Drake af Hagelsrum arbetade som kostymordonnatör vid Kungliga teatern, det vill säga var den som valde vilka kläder som skulle bäras vid teateruppsättningar. Vid sidan av sitt arbete var han också målare och tecknare, och gav  bland annat ut den illustrerade skriften Miniatyrgalleri av svenska lärde, vitterlekare och konstnärer. I ett sådant galleri platsar väl biskop Thomander bra.

Mer digitaliserat material vid Uppsala universitetsbibliotek med anknytning till Thomander hittar du här: Johan Henrik Thomander

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Konsertaffischer från 1800-talet

Föremål 290 av 400:
Konsertaffischer för konserter hållna i det nybyggda Carolina Redivivas festsal runt 1800-talets mitt.

Då Carolina Rediviva stod nytt år 1841 fanns på den översta av de totalt tre våningarna en stor festsal, en representationssal för universitetet. Där hölls förutom andra högtidligheter även konserter. Som framgår av denna affisch, som tyvärr saknar datum, men torde vara från 1800-talets mitt, sjöng den då världsberömda svenska sångerskan Jenny Lind i denna festsal.

en konsertaffisch från 1800-talet

Redan 1887 stod dock Universitetshuset i Uppsala färdigt, och uppträdanden och högtidligheter flyttades över till den stora aulan där. Festsalen på Carolina förvandlades med tiden till magasinsutrymmen för de allt större bibliotekssamlingarna, och senare insatta golv, vilket förvandlade husets dåvarande tre våningar till åtta, gjorde att utrymmet kunde utnyttjas på bästa sätt.

fyra fuktiga affischer ligger på ett grönt bord

Då dessa foton togs befann sig affischer för konserter på Carolina Rediviva från 1800-talets mitt i bokbinderiet för konservering. Det är därför affischerna är fuktade. Dessa spår av väta försvann naturligtvis helt efter genomförd konservering.

Text och bild: Helena Backman

Dansmusik från tiden runt sekelskiftet 1800

Föremål 289 av 400:
Samling av danser upptecknade runt sekelskiftet 1800

en sida med noter under rubriken Clas på Hörnet

Bland våra omfattande samlingar av musik i handskrift och tryck finner vi en samling handskrivna, nedtecknade danser från 1790-talet och in på 1800-talet. Förmodligen har dessa nedtecknats i Kalmar län och består till större delen av lösa blad, förutom en del sammanbundna menuetter och polonäser. Redan några av styckenas titlar ger associationer till trevliga sällskapsdanser: Fjäsken i SjönödLe Plaisir du SoirFödelsedagen och L’Asemble des Graces, med många andra titlar i samma stil.

handskriven text med dansbeskrivning

Förutom den nedtecknade musiken finns här också enstaka dansbeskrivningar till några av styckena. Kanske du ändå behöver vara invigd i grunderna för 1700-talets danser för att kunna följa dessa beskrivningar?

Nedteckningar av detta slag är ett rikt källmaterial till tidens musikliv och sällskapsliv, från en tid före ljudinspelningar, radio och tv.

Samlingen har skänkts till biblioteket av biblioteksamanuens Erik Marklund och har signum: Instr.mus. i hs. 125
Hela samlingen finner du här i digital form: Samling med danser upptecknade i Kalmar län?

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)