Med anledning av Nobeldagen och Nobelpriset 2020 uppmärksammas hedersdoktorn vid Uppsala universitet Selma Lagerlöf, som blev den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur år 1909.

Se en digital utställning med ett urval material av och om Selma Lagerlöf ur universitetsbibliotekets samlingar.