400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Månad: september 2019

Karikatyr av Nils Rosén von Rosenstein

Föremål 330 av 400:
Karikatyr av Nils Rosén von Rosenstein tecknad av Johan Tobias Sergel

Nils Rosén von Rosenstein (1752-1824) var ämbetsman och filosof, dessutom sekreterare i Svenska Akademien. Hans far med samma namn, som var den som blev adlad von Rosenstein, var professor i medicin, och har gjort sig känd som den moderna barnläkekonstens fader. Hans son valde alltså en annan bana.

Som sekreterare i Svenska Akademien satt han länge. Mot slutet av sitt liv blev han dock både blind och dement. Kanske var det en episod under senare delen av hans liv som blivit avbildad här.

en man med enorm mage i profil
”Hammarberg! Pojkarna taga käppen från mig!”

På baksidan av denna teckning finns nedskriven den anekdot som denna ska illustrera: Nils Rosén von Rosenstein gick en gång med käppen på ryggen och fastnade en smal dörr. Han trodde då att det var några pojkar som försökte rycka käppen ifrån honom och ropar på sin betjänt Hammarberg.

Tecknaren och skulptören Johan Tobias Sergel (1740-1814) har ofta porträtterat personer från sin samtid i karikatyr. Enligt en påskrift i blyerts på denna tecknings baksida, ska denna karikatyr vara utförd av honom, men det kan säkert finnas en osäkerhet kring detta.

Denna teckning finns i den stora Wallersamlingen på universitetsbiblioteket, och har där signum: Waller Ms se-02695.

Text och bild: Helena Backman

Paret Gellerstedt i silhuett

Föremål 329 av 400:
Silhuetterna av Pehr och Helena Gellerstedt från 1800-talets mitt

Porträtt i form av silhuetter förekom ofta från 1700-talet och fram till fotografiets genombrott. Vi har redan tidigare visat prov på sådana i denna blogg. I porträttsamlingen på universitetsbiblioteket finns denna lilla tuschteckning, som avbildar ett äldre äkta par i silhuett. På baksidan finns mer information av det avbildade paret:

”Pehr Gellerstedt, rådman, handlande i Hernösand, född i Örebro den 2 januari 1778, död i Hernösand den 28 mars 1854, 76 år gammal. Pehr Gellerstedts hustru Helena Gellerstedt född Törngren, född 27 oktober 1778, död i Hernösand 19 december 1861, 83 år gammal.”

Just denna teckning har signum Sv. portr. saml. Vanl. f., Handteckningar, och du finner den här i högupplöst version: Pehr Gellerstedt och Helena Gellerstedt, f. Törngren.

Fler av våra silhuetter har blivit digitaliserade, och du kan se dem i högupplösa kopior här: Silhuetter

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Brev i bild till Gunhild 1906

Föremål 328 av 400:
Brev till Gunhild från Tore Wahlström 1906

Konstnären Tore Wahlström (1879-1908) har 1906 tecknat mer än skrivit ett brev till en förmodligen mycket ung flicka med namnet Gunhild. Några roande teckningar berättar små historier.

Bilderna har små beskrivande texter: ”En lotsbåt som lossar skott en stormfull dag”, ”En sparvunge som råkat svälja en byxknapp”, samt: ”När pappa får gå och valla lilla bror.”

Nog kan vi förstå att Gunhild eller någon i hennes närhet sparat detta brev till eftervärlden. Sparvungen är något av min personliga favorit med sitt förvirrade uttryck.

Brevet har signum: Handt. sv., och finns att se i digital form: Gunhilds bref! : från Tore -1906
I våra samlingar finns mycket mer av eller med anknytning till konstnären, digitaliserade kopior ser du här: Tore Wahlström i Alvin

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Kyrkslaviskt tryck från 1696

Föremål 327 av 400:
Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry av Petro Mohyla, tryckt i Moskva 1696

I universitetsbibliotekets samlingar finns en mängd äldre tryck på kyrkslaviska, däribland detta verk av metropoliten i Kiev, Petro Mohyla (1596-1647), tryckt i Moskva 1696.

Denna volym har tillhört orientalisten och språkforskaren Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727). Hans namnteckning i blyerts pryder volymens första tryckta blad. På sina resor samlade han på sig böcker på för de flesta i Sverige vid tiden främmande språk.

första bladet i volymen med träsnittet med tre änglar runt ett bord på övre delen av sidan, däröver Sparwenfeldts namnteckning i blyerts

Denna bok har signum: Ksl. F 29
Se hela volymen i digital kopia: Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry

Här kan du läsa mer om våra äldre kyrkslaviska tryck.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Mattias Ternstedts nothandskrift

Föremål 326 av 400:
Nothandskrift med orgeltabulatur

En handskrift i våra stora musiksamlingar innehåller musik för orgel, nedtecknad i så kallad tabulatur i stället för noter, präntad mellan 1704 och 1728. På främre pärmens insida står ägarens namn, Possessor (det vill säga ägare) Mattias: Ternstedt.

Ett uppslag ur handskriften med orgeltabulatur.

Även för den som inte kan läsa tabulatur, eller ens är särskilt musikaliskt lagd, finns spännande småsaker att se mellan sidorna i denna handskrift. Avskiljande tecken har på sina ställen broderats ut till hus och torn, och även några små människor hittar vi mitt i notraderna.

En liten person i klänning och toppig frisyr eller huvudbonad mitt i musiken.

Musikhandskriften har signum: Imhs 410
Du kan se hela häftet i digital form här: Mattias Ternstedts nothandskrift.

Är det två små kyrkotorn eller en grind som slutpunkt för ett stycke?

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Album från en resa i Österrike 1835

Föremål 325 av 400:
Skisser, teckningar och akvareller av Carl Gustaf Löwenhielm

I ett album har greve Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858) tecknat och målat vyer och andra bilder från en resa i Österrike 1835. Förutom utsikter över landskap och avbildningar av slott och andra platser, finns enstaka teckningar som avbildar de personer som han antingen reste med eller träffade under sin resa.

till vänster ett sällskap som spelar kort och röker, i mitten en spegel, till höger ett annat sällskap som spelar kort och pratar

Den teckning som kanske avbildar sällskapslivet allra bäst är den sista i albumet, som visar damer och herrar som dragit sig tillbaka efter maten för att spela kort, röka pipa och umgås. Damernas tidstypiska klädsel visar att det är personer stadda vid kassa som umgås.

i förgrunden en dam som blir buren i bärstol av två män, ett sällskap står och pratar med varandra, bakom dem ett rött hus, långt i fjärran ett högt berg

På en av de få akvareller som finns i detta album, syns ett sällskap ha tagit sig ut i naturen och upp på ett berg. Åtminstone damerna har då transporterats med bärstolar av män med speciella bärselar för ändamålet, en service som jag inte sett idag. Det är mycket trevligt att genom dessa avbildningar få en inblick i sällskapslivet på resa i 1830-talets Europa.

Albumet har signum: Handt. sv. skissalbum [Löwenhielm]
Du ser hela dess innehåll i högupplösta digitala kopior här: Auriche 1835.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Kungligt i marginalen

Föremål 324 av 400:
En bok med marginalanteckningar av Erik XIV:s hand

I våra samlingar finns några exemplar av första upplagan av Johannes Magnus (1488-1544) stora verk Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus, tryckt i Rom år 1554, tio år efter författarens död. Den latinska titel blir i svensk översättning ungefär ”Alla göta- och sveakonungars historia”.

Ett av dessa exemplar innehåller marginalanteckningar och understrykningar av Erik XIV:s hand. På bilden ovan ser vi en liten uppslagen bok, med det uppknäppta spännet över främre snittet tydligt avbildat.

På andra ställen finner vi återkommande symboler, med vilka Erik XIV markerat ställen av särskilt intresse i boken. Det gröna bläcket i händerna ovan lyser fortfarande klart på bokens sidor, som om det skrevs igår.

Boken har hyllsignum: Sv. Rar. fol. 10:19a

Text och bild: Helena Backman

Menaion för september

Föremål 323 av 400:
Liturgisk handbok för den östortodoxa kyrkan från 1400-talet

Bland handskriftssamlingarna finns denna menaion, en liturgisk handbok, för september månad, präntad på klassisk grekiska. En komplett menaion består av tolv delar, en för varje månad, och används i den ortodoxa liturgin. Månaden september inleder det östortodoxa kyrkoåret.

en sida med text präntad på grekiska i svart och rött bläck, med små markeringar i vänstra marginalen
En sida ur handskriften med en blomliknande utsmyckning som markering i vänstra marginalen.

Den här handboken är präntad på papper i Kosinitza i Grekland år 1441. Den är bunden i ett så kallat bysantinsk bokband, på ett sätt som skiljer sig från hur böckerna i stora delar av övriga Europa bands vid samma tid. Mer om just denna volyms band kan du läsa i databasen Manuscripta.se.

Handskriften har signum: Gr. 74

Hela denna handskrift hittar du i högupplöst kopia: Gr. 74 – Menaion for september

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)