400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Månad: februari 2017

Danskavaljerer listade med stil

Föremål 69 av 400:
Lista för ifyllande av danskavaljerer under Linnéfest i Wien 1907

Under år 1907 pågick 200-årsfirande av Carl von Linnés födelse på många håll i Europa. I Wien hölls en fest, Naturhistorikerkränzchen, den 18 januari 1907, vid vilket det uppenbarligen bjöds upp till dans till musik av salongskapellet R. Swoboda.

närbild på text i boken där kapellets namn framgår

Till detta fanns en liten bok som pryds av Carl von Linnés porträtt på utsidan. Boken låses ihop över snittet med en liten tillhörande penna. Med denna penna var det meningen att man skulle fylla i den danslista som är huvudinnehållet i boken – här kan hugade kavaljerer boka in en dans med bokens innehavare, och så invänta sin tur i dansordningen.

uppslag med tomma rader fär ifyllnad av dansordning

Av bokens utseende med sina dekorativ tofsar och liten snodd att hänga om handleden framgår att den nog var tänkt att delas ut till festens damer.

Denna lilla bok är dock inte använd – på det kuvert som denna lilla bok förvarats i framgår att denna hittats bland papper som biblioteksmannen och Linnékännaren Arvid Hj. Uggla (1883-1964) lämnat efter sig på Universitetsbiblioteket.

Text och bild: Helena Backman

närbild på en av de todsar som pryder boken

 

En gammal nyckel med etikett

Föremål 68 av 400:
Nyckel till Glastaket (Absiden)

På en kulturarvsinstitution som Universitetsbiblioteket bevarar man även föremål från sin egen historia, som sig bör. I ett nyckelskåp hänger därför nycklar som tagits ur bruk på Carolina Rediviva, jämte en och annan som kanske fortfarande fyller sin funktion. Just denna nyckel har en vidhängande etikett där någon med sirlig och vacker handstil skrivit ”Glastaket (Absiden)”, andra nycklar har liknande etiketter som skvallrar om rum och dörrar av vilka en del finns kvar, andra inte.

ett väggfast nyckelskåp fullt med gamla nycklar

Man kan tänka sig de vaktmästare eller tjänstemän genom åren som med stolthet hållit ordning på bibliotekets nycklar och skänka dem en tacksam tanke.

Text och bild: Helena Backman

 

På menyn år 1914

Föremål 67 av 400:
Matsedel från Uppsala Gille 17 oktober 1914

Bland Universitetsbibliotekets tryckta samlingar finns mängder av okatalogiserat material, såsom små foldrar och broschyrer. Dessa är insorterade efter ämnesområde tillsammans med det katalogiserade materialet. Bland detta okatalogiserade material hittar vi upptryckta matsedlar, vinlistor med mera från restauranger och ibland från enstaka festligare tillfällen.

Ett uppslag med listade maträtter samt vin

Från ett sådant här tillfälle tycks denna lilla matsedel vara. På menyn vid detta tillfälle  den 17 oktober 1914 på restaurang Uppsala Gille serverades sköldpaddssoppa, hammelsadel (bakre ryggstycket av ett får) och tunga.

Matsedlar och vinlistor ligger nogsamt paketerade i brunt, vaxat omslagspapper. En del av paketen ser medfarna ut, men det beror på att pappret är relativt löst draperat kring en stadig bunt i mitten, som därinne ligger fint och tätt packad, skyddad från damm och slitage. Paketsnörena visar att de flesta av dessa inte varit öppnade sedan de en gång knöts. Här kan vi alltså följa ungefär hundra år av mat- och måltidshistoria i tryck.

foto på en bokhylla full med bruna paket med pappsnören om

Ytterligare några matsedlar hittar du i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Digitaliserade matsedlar från Uppsala universitetsbibliotek.

Text och bild: Helena Backman

 

Etikett till Tyska legationens klippsamling

Föremål 66 av 400:
Etikett på pärm ur Tyska legationens klipparkiv

Tidigare i år släppte Uppsala universitetsbibliotek nyheten att en klippsamling från den Tyska legationen i Stockholm förtecknats och därmed tillgängliggjorts.

Samlingen skänktes 1952 till Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala av en privatperson, som övertagit denna då Tyska legationen upplöstes efter andra världskrigets slut. Nu finns samlingen här på Universitetsbiblioteket.

närbild på fyra kapslar på bokhylla

Bara att läsa ryggetiketterna på pärmarna ger en inblick i dess spännande innehåll. En stor del av artiklarna rör krigsnyheter, men här finns även mycket om den tyska propagandan i Sverige under kriget, liksom en del uttalat antinazistiskt material. Karl Gerhard har fått en helt egen pärm.

foto av hel hylla av arkivet nere i magasinet

Klippssamlingens förteckning: Tyska legationens klippsamling

Nyheten om Tyska legationens klipparkiv på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats: Tyskt klipparkiv från andra världskriget nu tillgängligt på Universitetsbiblioteket

Mer om klipparkivets historia finns att läsa i en notis författad av Sten-Sture Landström under ”Översikter och meddelanden” i Statsvetenskaplig tidskrift, 1956:2, s.  129-131.

Text och bild: Helena Backman

Horoskop för Martin Luther

Föremål 65 av 400:
Födelsehoroskop för Martin Luther

I år 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att Martin Luther spikade upp sina teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg för 500 år sedan. På Universitetsbiblioteket har vi någonting annorlunda med koppling till Martin Luther, nämligen hans födelsehoroskop. Detta, och ett femtiotal andra, födelsehoroskop i handskrift finns inbundet i slutet av en i övrigt mycket sällsynt astronomisk bok från 1549 i översättning från arabiska: Abū ’Alī al-Hajjāt De judiciis nativatum liber unus, antehac non editus.

titelbladet till verket

Volymen ingår i Wallersamlingen med signum: Waller 11992

Uppslag med Luthers horoskop

Martin Luthers födelsehoroskop

Fler uppslag ur volymen visar horoskop för andra kända personer från Martin Luthers tid.

uppslag med fler handskrivna horoskop

Text: Krister Östlund
Bild: Helena Backman

Italienskt doktorsdiplom

Föremål 64 av 400:
Italienskt doktorsdiplom på pergament

Medicinskt doktorsdiplom från Padua, 3 december 1618, på pergament. Utfärdat till den tyske läkaren Johann Rave (1578-1621) och bland andra signerat av Santorino Santorino (1561-1636), professor i medicin i Padua och en av Galileos nära vänner.

detalj från diplomet som visar en pågående obduktion

Detalj från nederkant på uppslagen sida ovan

Diplomet ingår i Wallersamlingarna och har signum: Waller Ms it-01196

Text: Krister Östlund
Bild: Helena Backman

Bibliotekariens tjänsteväska

Föremål 63 av 400:
Tjänsteväska i skinn för institutionstjänst

Runt 1980 skickades bibliotekarier från Universitetsbiblioteket ut till institutioner runt om på Uppsala universitet för att på plats katalogisera de böcker som fanns där. För att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, utrustades dessa bibliotekarier med svarta tjänsteväskor i skinn att bära med sig sina papper i. Guldtext i väskans nedre hörn visar att den utsända bibliotekarien använde väskan i sin tjänsteutövning: UUB Institutionstjänst.

Mycket har hänt sedan det senaste sekelskiftet. Idag har bibliotekarien ofta med sig hela kontoret när hen gör tjänsteärenden utanför universitetsbiblioteket – i form av den bärbara tjänstedatorn.

detalj av ett hörn på väskan med guldtext: UUB Insttjänstt

Text och bild: Helena Backman

Äldsta brevet på svenska språket

Föremål 62 av 400:
Det äldsta bevarade originalbrevet på svenska språket

För en tid sedan kunde ni här i bloggen läsa om den äldsta boken tryckt på svenska språket. I våra samlingar finns även det äldsta bevarade  brevet skrivet på svenska språket. De tidigare originalbrev som finns bevarade av svenska skrivare är präntade på latin, som ju var kyrkans och de skriftlärdes språk även här i Sverige.

Detta äldsta brev är – som så ofta är fallet med de brev som bevarats långa tider – ett juridisk dokument: ett pantbrev utfärdat för Ingrid Magnusdotter år 1330. Om detta brev och mycket annat kan ni läsa mer om i vår tillfälliga digitala utställning Digitala Expo Rediviva. Utställningen innehåller smakprov ur utställningen Expo Rediviva på Carolina Rediviva, som nu är stängd för ombyggnad under 2017/2018.

närbild på vaxsigillen

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek