Med anledning av Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum, som kommer att firas under 2020 och 2021, vill biblioteket genom denna blogg visa fram 400 föremål ur kulturarvssamlingarna. Vi vill visa på den bredd av material som finns i de rika samlingarna, och även ge våra läsare en inblick i de delar av verksamheten som inte syns utåt när man kommer till biblioteket som besökare eller forskare.

Kulturarvssamlingarna förvaltas av bibliotekets kulturarvsavdelning. Här finns fyra arbetsgrupper med olika inriktningar på materialet: handskrifter och musikalier, äldre tryck och specialsamlingar, kartor och bilder samt bevarande och konservering. Vi samarbetar nära med varandra och med andra avdelningar inom universitetsbiblioteket.

Är du intresserad av att se närmare på kulturarvssamlingarna? På Carolina Rediviva finns två särskilda läsesalar för kulturarvsmaterialet och även en utställningslokal med smakprov ur samlingarna. Delar av dem kan också studeras i digital form i databaserna Alvin och DiVA.
Besök oss på universitetsbibliotekets hemsida:
http://www.ub.uu.se/om-biblioteket/kulturarv/

Vi hoppas att ni genom bloggen kan  få en bild av vår verksamhet ur helt nya perspektiv.

Mer om universitetsbibliotekets historia finns att läsa på bibliotekets hemsidor: Bibliotekets historia

Text och bild: Helena Backman