Föremål 84 av 400:
Rysk revolutionsaffisch från 1900-talets början

I år är det 100 år sedan den Ryska revolutionen ägde rum.  På Uppsala universitetsbibliotek finns naturligtvis trycksaker som minner om denna tid. En alldeles speciell samling, den Lundellska samlingen, innehåller bland annat en mängd ryska propagandaaffischer, huvudsakligen från 1910-talet. Dessa tryck är ofta i stort format och med mycket rött i trycket. De symboliska motiven sprider effektivt sina budskap.

En bild på en kapitalist och en ortodox präst som gråter på en gravplats

Denna affisch från 1920 har titeln ”Vid kontrarevolutionens grav”. Ett par män, som väl får symbolisera den ryska ortodoxa kyrkan och kapitalismen, sörjer den fallna monarkin och tidigare världsordningen.

Bibliotekarie drar ur en låda ur ett kartskåp där en affisch skymtar fram

I särskilda magasin för kartor och bilder ligger dessa affischer ordnade i stora plåtskåp. Affischerna har blivit digitaliserade och finns därför att se genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Ryska affischer på Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer om detta och annat material i den Lundellska samlingen: Ryska revolutionstryck

Text och foto: Helena Backman
Affischer: Uppsala universitetsbibliotek (hämtade genom Alvin)