Föremål 224 av 400:
Tryckt likpredikan över Catharina Arensbäck 1697 av Abraham Juslenius

På Uppsala universitetsbibliotek finns en stor samling tryckta predikningar, varav många utgör så kallade likpredikningar, alltså sådana som hållits vid begravning. I sådana ingår ofta en avdelning med personalia, det vill säga något om den avlidnas liv och familj.

del av titelsidan

Så är fallet även med detta tryck, med titel The christnas reene, bedröfvelige och härlige tilstånd …, en likpredikan hållen över den saliga matronan Catharina Arensbäck den 10 oktober 1697 av Abraham Juslenius. I en avdelning med personalia beskrivs Catharina Arensbäcks familj och hur hon uppfattades av sin samtid, naturligtvis säkerligen tillrättalagt för att passa detta allvarliga tillfälle.

Abraham Juslenius namn

Likpredikningar är därför ett material som kan intressera många släktforskare och andra som forskar kring personhistoria. Sedan i våras finns vår katalog över predikningar tillgänglig digitalt, vilket gör att du kan sitta hemma och se efter om här kan finnas några predikningar över personer i din släkt på universitetsbiblioteket. Sök i katalogen här: Predikningar.

träsnittsvinjett från trycket med ett agnus dei-lamm med blommor omkring

Text och bild: Helena Backman