400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Abraham Ortelius

Karta över Asien

Föremål 158 av 400:
Karta över Asien tryckt 1579

En av den berömde kartografen Abraham Ortelius (1527-1598) kartor med titel Tartariae sive Magni Chami Regni typus visar hela Asien och lite därtill. Till höger i kartan ser vi nämligen en bit av den nordamerikanska kontinenten. Vår karta återfinns i atlasen Theatrum Orbis Terrarum, som betraktas som den tidigare moderna världsatlasen, i ett exemplar utgivet i Antwerpen 1579. Denna karta i sin första edition tryckt 1570 är den första där namnet Kalifornien (California) förekommer, åtminstone bland de kartor som är bevarade till idag. Atlasen Theatrum Orbis Terrarum utkom i flera editioner från 1570 till mitten av 1600-talet.

detalj av kartan med japan samt en flygfisk

Japan utanför Kaliforniens västkust.

Bredvid Kalifornien syns Japan, som här har en märklig form. I den latinska kommentaren bredvid öarna nämns Marco Polo. Längst ned till höger på kartan ser vi en överdimensionerad flygfisk.

detalj på kartan visar en man utanför ett tält

En tartarkung utanför sitt tält överst till vänster på kartan.

Nog förstår vi idag att sådana här kartor fått igång fantasin hos de västerlänningar som haft dessa som enda kontakt med för dem främmande länder på andra sidan jorden. Idag kan vi gå in på Google Earth och få en helt annan bild av världen.

Kartan har måtten 35 x 47 cm.
Hela kartan kan du ladda ned i högupplöst version genom databasplattformen Alvin: Tartariae Sive Magni Chami Regni

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Den fiktiva ön Frisland

Föremål 91 av 400:
Karta av Abraham Ortelius utgiven 1603 med den fiktiva ön Frisland

På en karta över med titeln Septentrionalium regionum descriptio avbildas Nordatlanten med Nordpolen i kartans övre del. Med Norden i öster och Grönland och Nordamerika i väster kunde man förvänta sig mer havsyta än vad som här är fallet. Under Island ligger nämligen ön Frisland, markerad med hamnar och ortnamn.  Denna ö fanns med på de flesta kartor av Nordatlanten mellan åren 1558 till 1650. Ursprunget till ön fanns att hämta i boken De I Commentarii del Viaggio som utkom i Venedig 1558. Boken påstods innehålla material som bröderna Nicolo och Antonio Zeno lämnat efter sig, och som skulle skildra en resa på Nordatlanten redan under 1300-talet.

karta över Nordatlandet handmåad i lysande färger

Frisland, jämte fler öar såsom Icaria, Estotiland och Drogio, blev i och med denna skrift en del av det man trodde sig veta om världens geografi, och kunde därför förekomma på kartor över Atlanten ända fram till mitten av 1600-talet.

Redan tidigare fanns dock kartor som spädde på sanningen: Olaus Magnus Carta marina, tryckt 1539, innehåller exempelvis de fiktiva öarna Tile och Insula Magnetum.

Idag kommer inga öar undan våra ständigt uppdaterade satellitbilder över jordens yta, och inte heller kan man längre påstå att det finns fler. Men nog kan man tänka sig att världen var mer spännande förr, då det fortfarande fanns hela kontinenter att upptäcka och man kunde drömma om sjöodjur och monster bortom horisonten.

Text och bild: Helena Backman