400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: anatomi

Förlaga till anatomisk bok

Föremål 160 av 400:
Förlaga till anatomiskt verk av Johann Remmier

I Wallersamlingarna, som består av både tryckta verk, donerade hit av Erik Waller, och handskrifter, inköpta av biblioteket, finns en alldeles speciell handskrift: Catoptrum microcosmicum med text av Johann Remmelin (1583-1632). Handskriften är utförd före 1639, och ligger sannolikt till grund för 1639 års utgåva av Johann Remmelins verk med samma namn. I förra årets sista inlägg kunde ni se ett planschblad ur denna i tysk version.

Denna handskrift har tre färglagda anatomiska planscher där anatomiska bilder går att vika ut och visa kroppen i flera lager, en likaså färglagd frontespis jämte text på latin. Detta är det första anatomiska verk som använt sig av denna teknik med utvikbara delar i så här stor skala, tidigare har det rört sig om mindre bilder med betydligt färre delar. För den tryckta upplagan gick det åt åtta tryckplåtar för att tryckta upp alla vikbara detaljer.

färglagd bild med en man och en kvinna samt flera kroppsdelar

Färgerna är starka och klara, trots att 350 år har gått sedan den skapades.

planschblad med man

Kvinnan och mannen på sina respektive planscher har fått sina mest privata delar skylda av mer eller mindre fantasifulla föremål, en tulpan respektive en hel vulkan.

planschblad med kvinna

I Alvin kan du se hela denna handskrift: Catoptrum microcosmicum
Handskriften har hyllsignum: Waller Ms cod-00093

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Anatomisk bok från 1661

Föremål 159 av 400:
Anatomisk bok med uppvikbara flikar från 1661

Bland de böcker som tidigare funnits ute på Leufstabiblioteket på Lövstabruk i norra Uppsala, men som nu finns i gott förvar inne på Carolina Rediviva, finns en anatomisk bok där det ingår ett planschblad med flikar att vika upp för att kunna visa människokroppen och dess delar i genomskärning. Verket utkom för första gången på latin år 1619 med titel Catoptrum microcosmicum.

detalj från planch med kropp i flera papperslager

Boken är ett ofullständigt exemplar av den andra upplagan, här under den tyska titeln Kleiner Weltspiegel av Johann Remmelin (1585-1632), tryckt i Ulm hos boktryckaren Johann Schulte år 1661. Denna bok är en stor foliant, sidorna är ca 46 x 33 cm. På planschbladet finns lyftbara flikar, där vi i flera lager kan se nervsystem och skelett.

detalj av planschbladet med en kvinnotorso där man kan vika upp en flik och se livmodern

Även mindre delar av kroppen, såsom ögat och örat, har fått egna uppvikbara flikar på små bilder vid sidan av huvudkropparna. Eftersom boken utkom under en tid då nakna kroppar kunde ses som något mer känsligt än idag, finns en extra flik med ett demoniskt ansikte framför nederdelen av bilden av en avklädd kvinnotorso, så att ingen oförberedd skulle kunna chockeras av bilden vid en genombläddring.

hela planchbladet med två männsikokroppar samt mindre kroppsdelar omkring

Sådana här bilder kan idag – precis som på 1600-talet – ge oss en känsla av kroppens förgänglighet och vår utmätta tid på jorden. På titelbladet finns den ständigt lika aktuella devisen ”Memento mori”, som ungefär kan översättas som: ”Kom ihåg att du är dödlig”.

Hur kan en förlaga till detta verk ha sett ut? Se nästa års första inlägg i denna blogg!
Boken har hyllsignum: Leufstasaml. F 142

Text och bild: Helena Backman