400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Bibliotheca Walleriana

Andreas Vesalius egen bok

Föremål 346 av 400:
Bok av Hippokrates som tillhört anatomen Andreas Vesalius

Den medicinhistoriska Wallersamlingen här på universitetsbiblioteket innehåller många bokskatter. Här finner vi exempelvis en bok med texter av Hippokrates översatta till latin, tryckt i basel 1554, som tillhört läkaren och anatomen Andreas Vesalius (1514-1564).

Titelsidan av boken, med Vesalius namnteckning mitt på
Hippocratis Coi, medicorvm omnivm longè principis, opera quæ ad nos extāt omnia… tryckt av Froben i Basel 1554.

På titelbadet har Vesalius skrivit sitt namn, och på några sidor i volymen finner vi understrykningar, överstrykningar och marginalanteckningar. Här ser vi små indexfingrar i marginalen, som pekar på vad Vesalius funnit vara viktiga ställen i texten.

detalj från en sida i boken med svårtolkat kladd av vesalius hand samt några inritade fingrar som pekar mot texten

Boken har signum: Waller 4498.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Leeuwenhoek i Wallersamlingen

Föremål 245 av 400:
Leeuwenhoek i text och bild i Wallersamlingen

tyckt porträtt med leeuwenhoek med lockig peruk och vit kravatt

Igår, den 24 oktober, var födelsedag för den  nederländske naturvetaren Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), något som bland annat Royal Society i London uppmärksammade i sociala medier.  Bland autograferna i Wallersamlingen finns material av och om Leeuwenhoek, bland annat ett tryckt porträtt, graverat av John Chapman.  Under Leeuwenhoeks porträtt återkommer han på en liten bild, sittande vid sitt skrivbord med ett av de mikroskop som han tillverkade. Genom sina iakttagelser genom dessa mikroskop gjorde han flera upptäckter, han var exempelvis den förste att se bakterier.

År 1680 blev Leeuwenhoek medlem av Royal Society i London. I Wallersamlingen finns ett brev på nederländska, daterat i Delft 9 november 1714, ställt till ”Mijn Heeren die vande Coninklijke Societeit in London”.

Mer material om och av Antoni van Leeuwenhoek i Wallersamlingarna hittar du i databasen Alvin samt vid sökning i katalogen över Wallers boksamling, Bibliotheca Walleriana.

inledningen på det holländska bevet

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Tryck med Leeuwenhoek sittande vid ett skrivbord