400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: bibliska motiv

God jul 2019

Föremål 361 av 400:
Initial med Maria och Jesusbarnet i bibel från 1200-talet

Idag önskar vi alla våra följare och läsare en riktigt God Jul!

I en handskriven bibel från 1200-talet finner vi dagen till ära Maria och Jesusbarnet i en illuminerad anfang. Samtliga initialer i handskriften innehåller antingen små målade scenerier eller är på annat sätt utsmyckade i färg och form.

Just denna bibel har tillhört Uppsala domkyrkas bibliotek. Senare kom den i biskop Carl Gustaf Nordins (1749-1812) ägo. När Nordins samling såldes efter hans död, köptes den in av kronprins Karl Johan. År 1814 skänkte den blivande kungen hela samlingen till Uppsala universitetsbiblioteket. Nordinska samlingen innehåller en mängd historiska dokument, och material ur denna efterfrågas ständigt av nya generationer forskare.

Bibeln har signum C 155 i våra handskriftssamlingar.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Johannete Ravenelles tidebok

Föremål 51 av 400:
Tidebok från Frankrike

I samlingarna finns en mycket vacker liten tidebok, präntad och illuminerad i Paris runt sekelskiftet 1400, för Johannete Ravenelle. Här i hittar vi flera vackra illuminationer som passar julens högtider.

tre vise män överlämnar sina gåvor till maria och jesusbarnet

De tre vise männen överlämnar sina gåvor

Handskriften innehåller illuminationer utförda i gouache och bladguld. Guldramen kring motivet i mitten mäter endast ca 6 x 5 cm, vilket visar på en stor konstnärlig skicklighet som ligger bakom dessa illustrationer. Kring denna ram löper ytterligare dekorativa rankor och här och där ett och annat fantasimonster.

Kristus omgiven av evangelisternas symboler

Kristus omgiven av evangelisternas symboler

Tideboken har signum: C 517e

Ytterligare en bild ur tideboken kan du se i Kulturarvets nya instagram: @uppsalaunilib_treasures

Läs mer om tideboken: Joannete Ravenelles tidebok

ett monster ur en marginal

Med detta inlägg önskar 400-bloggen sina följare och läsare en God Jul 2016!

Text och bild: Helena Backman