Föremål 376 av 400:
Kassabok såld hos firman Carl Sparrström i Uppsala, använd av Uppsala Läkareförening 1896-1803

en helsida reklam för Carl Sparrström, Uppsala, som har ett lager  av kontorsböcker, papper och skrivmaterial
Första bladet i kassaboken visar var denna kontorsbok blivit införskaffad.

Carl Sparrman (1861-1903) övertog en redan existerande bokhandel i Uppsala den 13 september 1890 med adress Vaksalagatan 13. Efter Sparrmans död 1903 fortsatte hans änka att driva firman. Bokhandeln hade också en betydande pappershandel, och det är härifrån denna kassabok köpes in för att användas för Uppsala Läkareförenings inkomster och utgifter.

Etiketten på främre pärmen visar att kassaboken använts för Uppsala Läkareförenings räkenskaper kring sekelskiftet 1900.

På sidor med förtryckta linjer har en kassör nogsamt fyllt i alla utgifter för föreningen med vacker handstil. Stort som smått samsas bland utgifterna, såsom postporton och en ny porslinstratt till klosetten.

Denna kassabok har signum: U 2013 b i våra samlingar.

Text och bild: Helena Backman