Föremål 70 av 400:
Priskurant för gravstenar från Bröderna Flink i Västervik 1901

Universitetsbiblioteket är ett av Sveriges sju pliktleveransbibliotek, vilket betyder att vi får ett exemplar av det allra mesta som tryckt i Sverige eller utges av svenska förlag. Därför finns här en mängd småtryck som man annars inte finner på bibliotek, däribland äldre priskuranter – det vill säga prislistor – av olika slag.

De flesta varor behöver marknadsföras, en del mer än andra. Bland priskuranter för gravvårdar hittar vi en prislista på engelska från Bröderna Flink i Västervik. Orsaken till den engelska listan beror på att de hade en återförsäljare i Sydafrika, och det är till den sydafrikanska kundkretsen som denna prislista vänder sig.

foto på ett uppslag med svarta gravstenar i granit ur prislistan

Naturligtvis måste det något alldeles extra till för att man ska få intressenter att importera gravvårdar i granit mellan hela världsdelar. Bröderna Flink kunde erbjuda den speciella Västerviksgraniten med sin djupt svarta färg.

Fler stenhuggerier var aktiva runt Västervik, såsom Bröderna Styrenius gravvårdsstenhuggeri, och än idag finns här firmor som fortfarande producerar gravvårdar i den speciella graniten från orten.

foto på ett par priskuranter från bröderna styrenius stenhuggeri

Priskuranter är intressanta ur en rad olika vinklar: här kan vi jämföra prisuppgifter för varor under långa perioder, följa moderiktningar i kläder, möbler och alla upptänkliga handelsvaror, se hur firmor av olika slag marknadsförde sig och vilka de vände sig till, och mycket, mycket mer.

Just gravvårdar kan du se fler av i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Gravvårdar

Text och bild: Helena Backman