Föremål 296 av 400:
Kapsel ur Westins samling med biografiska tryck över brottslingar

Samlaren Westin samlade en mängd tryck med varierande innehåll, och denna Westinsamling finns idag på Uppsala universitetsbibliotek. I denna finns tre kapslar med hylluppställningen ”Biographia criminalis”. När vi ser dessa tryck kan vi konstatera att detta med brott och ond, bråd död nog alltid fascinerat oss.

några äldre tryckta broschyrer liggande i en kapsel

Idag rapporterar våra medier om dessa brott, inte minst TV med sina populära kriminaldokumentärer, som kan ge oss berättelser från hela världen. Innan dessa kanaler fanns, tycks det varit vanligare att återupprepa omtalade händelser. Den svensk-finske prästen Peter Brenner dömdes 1720 till döden som landsförrädare och äreskändare, och halshöggs vid Skanstull. Detta kan förklara hur en skrift som ”Petter Brenners sidsta taal, då han genom Stockholms stadsz Södre Port fördes ut til en smädelig och wåldsam död. Den 4 Julii, 1720.” kunde ges ut i nya upplagor i över 100 år, från avrättningsåret 1720 fram till in på 1800-talet.

fem tryck med samma innehåll, liggandehuller om buller

I Westins samling finns fem av dessa skrifter, tryckta mellan 1723 och 1827.

Text och bild: Helena Backman