Föremål 297 av 400:
Lås vid ingången till nya Butik Carolina

När ombyggnaden av en del av Carolina Rediviva satte igång för ett par år sedan, stängdes Carolina-shoppen som legat i foajén. Nu kommer denna butik öppna i ny, fräsch lokal den 2 maj 2019. I rummen bakom butiken pågår fortfarande arbetet med utställningssalen, som öppnar först senare i juni.

ett lås i gyllene metall med många snirklar med ett nyckelhål i mitten

Trots att de renoverade lokalerna nu byggts om och känns fräscha i sina nya färger, får naturligtvis ursprungliga detaljer finnas kvar orörda. Så exempelvis detta vackra lås med sitt nyckelhål som omgärdas av sirliga dekorativa ornament i metall. Det sitter på en av halvdörrarna, döbattangerna, in till butiken. Du ser det då vi åter slår upp portarna till dessa delar av Carolina Rediviva efter Valborg och Första maj. Vi ses!

Text och bild: Helena Backman