Föremål 325 av 400:
Skisser, teckningar och akvareller av Carl Gustaf Löwenhielm

I ett album har greve Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858) tecknat och målat vyer och andra bilder från en resa i Österrike 1835. Förutom utsikter över landskap och avbildningar av slott och andra platser, finns enstaka teckningar som avbildar de personer som han antingen reste med eller träffade under sin resa.

till vänster ett sällskap som spelar kort och röker, i mitten en spegel, till höger ett annat sällskap som spelar kort och pratar

Den teckning som kanske avbildar sällskapslivet allra bäst är den sista i albumet, som visar damer och herrar som dragit sig tillbaka efter maten för att spela kort, röka pipa och umgås. Damernas tidstypiska klädsel visar att det är personer stadda vid kassa som umgås.

i förgrunden en dam som blir buren i bärstol av två män, ett sällskap står och pratar med varandra, bakom dem ett rött hus, långt i fjärran ett högt berg

På en av de få akvareller som finns i detta album, syns ett sällskap ha tagit sig ut i naturen och upp på ett berg. Åtminstone damerna har då transporterats med bärstolar av män med speciella bärselar för ändamålet, en service som jag inte sett idag. Det är mycket trevligt att genom dessa avbildningar få en inblick i sällskapslivet på resa i 1830-talets Europa.

Albumet har signum: Handt. sv. skissalbum [Löwenhielm]
Du ser hela dess innehåll i högupplösta digitala kopior här: Auriche 1835.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)