400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: censur

Censurerad bild i bok från Poznań

Föremål 347 av 400:
Titelsida ur bok som tillhört Jesuitkollegiet i Poznań med övertuschad illustration

Nakenhet är inte alltid uppskattad, inte ens i form av träsnitt som inte avslöjar alltför stora detaljer. För att inte en läsare av denna bok ska bli distraherad och börja tänka på köttsliga ting, har tre avklädda damers kroppar blivit delvis övertuschade. Boken ifråga innehåller Totivs naturalis philosophiae epitome…, författad av Arnoldi Bartholomaeus de Usingen (1465-1532) och tryckt i Erfurt 1543.

titelsida med en ram av träsnitt runt texten på sidan

Boken har haft en tidigare ägare innan den hamnat i Jesuitkollegiets bibliotek i Poznań, nämligen läkaren Jan Kosz (Johannes Cossius). Om hur denna bok tillsammans med resten av Jesuitkollegiets böcker hamnade i Uppsala universitetsbibliotek kan du läsa här: Poznań jesuitbiblioteket.

inskrift som talar om att boken kommer från jesuitkollegiets bibliotek

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Brev som passerat censuren

Föremål 184 av 400:
Ett brev från antikvariatsbokhandlare Junk till bibliotekarie Hulth.

I Svenska Linnésällskapets samlingar på Uppsala universitetsbibliotek hittar vi ett brev från 1910-talet från antikvariatsbokhandlare Dr Wilhelm Junk (1866-1942), skrivet under hans tid som bokhandlare i Berlin. Här tackar han bibliotekarien Dr Johan Markus Hulth (1865-1928) för det diplom som han fått sig tillskickat. Diplomet visar att han nu är medlem i Svenska Linnésällskapet, ett sällskap som fyllde 100 år 2017.

närbild på ett hörn av brevet där randen över pappret syns särskilt tydligt, och där det sitter en liten röd etikett med texten Einlage

Antiquariaat Junk, specialiserat på naturvetenskaplig litteratur, grundades 1899 av Dr Wilhelm Junk i Berlin. Detta brev, som sändes till Sverige under första världskriget, visar tecken på att ha passerat censuren genom den rand som löper tvärs över pappersarket.

Längre fram, under 1930-talet, flyttade Junk som tysk flykting till Haag, där han fortsatte sin verksamhet. Idag finns Antiquariaat Junk fortfarande i Nederländerna, men har nu sitt säte i Amsterdam.

foto på hela brevet

Text och bild: Helena Backman