400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: dagböcker

Dagboksnoteringar från 5 juli 1847

Föremål 312 av 400:
Dagboksnoteringar av Anders Cederström från 1800-talets mitt

Att läsa någons efterlämnade dagboksanteckningar är att komma personen nära inpå livet. Även kortfattade notiser säger något om hur vardag och speciella händelser kunde se ut.

I våra handskriftssamlingar finns ett antal dagböcker från tiden 1839-1855, som inlämnats som gåva till biblioteket. Donatorn har angett att dessa dagböcker skrivits av riksdagsmannen Anders Cederström (1805-1885), boende på herrgården Beatelund på Ingarö.

svårläst handskriven text på ett vitt ark
Dagboksanteckningar för perioden 2 till 8 juli 1847, den allra sista sidan i just denna volym.

Noteringen för dagens datum, den 5 juli, visar oss att någon ”målade i rummen” och att linet bearbetades. Kanske det inte var just Cederström personligen som gjorde själva arbetet, men han översåg nog detta som varande godsägare på Beatelund.

Denna och andra dagböcker samt annat efterlämnat material efter Anders Cederström finner du förtecknat samt i digitala kopior i Alvin: Anders Cederström – Dagböcker med mera.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Spelkort med ny innebörd

Föremål 282 av 400:
Spelkort omvandlade till dagbok under 1760-talet

En ung Johan Abraham Gyllenhaal (1750-1788) skrev i 17-årsåldern ned dagboksanteckningar på fram- och baksidorna av spelkort. Här har han nedtecknat episoder från sin tid som djäkne i Skara. Varför använde han detta underlag? Med tanke på att han köper både det ena och det andra enligt de egna noteringarna i denna dagbok, så kanske det varit det lilla formatet på korten som varit tilltalande. De var ju lätta att få med sig i en ficka. På uppslaget nedan framgår exempelvis att han köper sig karduspapper, en typ av enklare grövre papper, som han använde till insamlade växter. Denna dagbok och hans andra efterlämnade handskrifter tillföll efter hans död Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och finns idag på Uppsala universitetsbibliotek.

en hand håller upp en bok med inbundna spelkort, fullskrivna med text

Johan Abraham Gyllenhaal kom sedermera att bli bergsmästare vid Bergskollegiet. Förutom sitt digra bibliotek och sin mineralsamling, donerade han till Vetenskaps-Societeten även det hus i hörnet av S:t Larsgatan och S:t Eriksgatan i Uppsala där societeten fortfarande verkar. Han gick bort endast 38 år gammal, men hann uträtta mycket under sitt korta liv.

Text och bild: Helena Backman