400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: digitala utställningar

Propaganda för den kvinnliga rösträtten

Föremål 303 av 400:
Vykort med propaganda för genomförande av den allmänna och kvinnliga rösträtten

Idag den 24 maj firar vi dagen då det första beslut tog i Sveriges riksdag 1919, som möjliggjorde den allmänna och kvinnliga rösträtten. Det första valet där kvinnor kunde rösta i Sverige genomfördes dock först hösten 1922. Vägen dit hade varit allt annat än rak och enkel, men de internationella strömningarna vid tiden talade för att den allmänna rösträtten en dag skulle genomdrivas även i vårt land.

Landsorganisationens logotyp över en bild över Norden, dör det framgår att endast Sverige saknar kvinnlig rösträtt

Flera kvinnorättsaktivister har legat bakom kvinnorättsrörelsens framgångar – en av dessa eldsjälar var Ann Margret Holmgren (1850-1940). Läs mer om hennes arbete och andra aktivister genom hennes efterlämnade arkivmaterial här på Uppsala universitetsbibliotek genom en liten digital utställning med anledning av 100-årsdagen av beslutet 24 maj: Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten.

Allt om historien bakom och under genomförandet av den allmänna rösträtten i Sverige hittar du på webbplatsen demokrati100: Demokrati100.se

Se mer av propagandamaterialet kring rösträtten i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar i digital form: Propaganda

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Babylonisk kilskrift på lertavla

Föremål 182 av 400:
Kilskriftstavla daterad år 515 f.Kr.

En av våra äldsta texter i universitetsbiblioteket är denna lertavla med kilskrift. Denna tavla är skriven på akkadiska och anger hur mycket lön i silver som betalats ut till två olika vävare och är daterad den 23:e dagen i månaden Ajjar under det sjunde året av konung Dareios I:s regeringstid, vilket i vår tideräkning motsvarar 515 f.Kr.

foto på en fyrkantid lertavla med inpressade kilskriftstecken

Lertavlans baksida

Denna lertavla kunde ses i den utställningssal som just nu är stängd för renovering på Carolina Rediviva. Denna, och andra föremål ur denna utställning, kan du se och läsa om i digital form: Digitala Expo Rediviva

Själva utställningslokalen kan du se här: Utställningslokalen på Carolina Rediviva före renoveringen

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Äldsta brevet på svenska språket

Föremål 62 av 400:
Det äldsta bevarade originalbrevet på svenska språket

För en tid sedan kunde ni här i bloggen läsa om den äldsta boken tryckt på svenska språket. I våra samlingar finns även det äldsta bevarade  brevet skrivet på svenska språket. De tidigare originalbrev som finns bevarade av svenska skrivare är präntade på latin, som ju var kyrkans och de skriftlärdes språk även här i Sverige.

Detta äldsta brev är – som så ofta är fallet med de brev som bevarats långa tider – ett juridisk dokument: ett pantbrev utfärdat för Ingrid Magnusdotter år 1330. Om detta brev och mycket annat kan ni läsa mer om i vår tillfälliga digitala utställning Digitala Expo Rediviva. Utställningen innehåller smakprov ur utställningen Expo Rediviva på Carolina Rediviva, som nu är stängd för ombyggnad under 2017/2018.

närbild på vaxsigillen

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek