400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: digitalisering

Kapsel med diverse musik från Leufstabiblioteket

Föremål 183 av 400:
Ett stämblad från Leufstasamlingarna

Just nu digitaliseras musiksamlingarna från Leufstabiblioteket, tidigare tillhörande Familjen De Geer på Lövstabruk, vilket nu tillhör Uppsala universitetsbibliotek. Bland alla musikaliska tryck och handskrifter finns naturligtvis diverse varierande, enstaka stämblad som hamnat vid sidan av de övriga musikalierna och samlats i egen kapsel. Här ingår även övningsblad för generalbasspel.

Genom att digitalisera även sådant här material som troligen hamnat utanför sitt större sammanhang, kan man kanske på sikt koppla samman dessa enstaka notblad med andra samlingar, när dessa digitaliserats, så att de hamnar i en ursprunglig musikalisk kontext.

foto på ett stort notblad fullt med handskrivna notrader

Se andra digitaliserade musikalier från Leufstasamlingarna: Musikalier från Familjen De Geer i Lövstabruk

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Copernicana – en samling värd att fira

Föremål 94 av 400:
Medicinskt tryck från 1516 ur Copernicana-samlingen

Titelbladet till Practica in arte chirurgica av Giovanni da Vigo (ca 1450-1525), tryckt i Lyon 1516, lyser i rött och svart. Att boken varit välanvänd syns på anteckningarna på titelbladet och på pärmens insida. Jämte den röda, tryckta texten på titelbladet syns det handskrivna ”Collegij Bra[n]sbergensis Societatis Jesu” vilket visar att denna bok tillhört biblioteket hos Jesuitkollegiet i Braniewo. Träsnittet visar tryckaren Portonaris boktryckarmärke med en ängel, passande nog med en uppslagen bok i händerna.

titelblad och främre pärmens insida av Practica in arte chirurgia, med en mängd handskrivna noteringar

Boken tillhör Copernicana-samlingen, som består av böcker med anknytning till astronomen Nicolaus Copernicus från två polska bibliotek,  domkapitelbiblioteket i Frombork och jesuitkollegiets bibliotek i Braniewo,

Sedan tidigare i år finns samtliga volymer i Copernica-samlingen digitaliserade och fritt tillgängliga på nätet.
Läs mer om hur böckerna kommit till Uppsala universitetsbibliotek: Copernicana

Hur firar man då att hela denna samling, ett sant sameuropeiskt kulturarv,  nu finns fritt tillgänglig i digital form? Genom att fira med en Copernicana-tårta, så klart!

foto på en grön marsipantårta med en bild av titelbladet från boken ur copernicanasamlingen

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (hämtad ur Alvin)
Foto på tårta: Peter Sjökvist

En möbel på utdöende?

Föremål 54 av 400:
Blått plastställ  för mikrofilmer

Idag kommer vi åt allt fler resurser på digital väg. Men än har vi en god bit på väg innan föregående tiders medier har gjort sitt. Ett exempel på detta är alla de mikrofilmer och mikrofiches på universitetsbiblioteket, som gör dagstidningar och register över tidningsartiklar tillgängliga. Svenska tidningsartiklar på mikrofilm har en egen hylla där varje rulle har sin givna plats.

närbild på skylt med som berättar att svenska tidningsartiklar 1962-1982 finns på microfilm respektive microfisches

De microfiches som innehåller fortsättningen, dvs. registret efter 1983, står uppställda i en vanlig bokhylla strax intill, naturligtvis nära de apparater där man kan läsa dessa format.

närbild på bokhylla där mappar med mikrofisches står på högkant.

Trots stora pågående nationella digitaliseringsprojekt lär de mikrofilmade dagstidningarna komma att användas ett bra tag framöver, innan digitaliseringen hunnit ifatt och tillgängliggjorts. Rullarna finns därför tillgängliga i mikrofilmsläsesalen på plan fem på Carolina Rediviva.

bild på bokhyllor fulla av mikrofilmer

Text och bild: Helena Backman