Föremål 324 av 400:
En bok med marginalanteckningar av Erik XIV:s hand

I våra samlingar finns några exemplar av första upplagan av Johannes Magnus (1488-1544) stora verk Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus, tryckt i Rom år 1554, tio år efter författarens död. Den latinska titel blir i svensk översättning ungefär ”Alla göta- och sveakonungars historia”.

Ett av dessa exemplar innehåller marginalanteckningar och understrykningar av Erik XIV:s hand. På bilden ovan ser vi en liten uppslagen bok, med det uppknäppta spännet över främre snittet tydligt avbildat.

På andra ställen finner vi återkommande symboler, med vilka Erik XIV markerat ställen av särskilt intresse i boken. Det gröna bläcket i händerna ovan lyser fortfarande klart på bokens sidor, som om det skrevs igår.

Boken har hyllsignum: Sv. Rar. fol. 10:19a

Text och bild: Helena Backman