400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: etiketter

Etiketter från flaskor och konserver

Föremål 395 av 400:
Etikett för burk med konserverade morötter från 1930-talet

Bland våra bildsamlingar finns en speciell avdelning med etiketter, varav några har blivit digitaliserade. Bland dessa finner vi denna charmiga etikett med en knippe knubbiga morötter som använts för burkar med konserverade morötter av Aktiebolaget Preserva i Stockholm.

En handfull etiketter ur just denna samling finner du digitaliserade i Alvin: Etikettsamlingen.

Några få etiketter har hamnat i andra delar av våra bildsamlingar, såsom denna flasketikett med den Karl XV, kung över Sverige och Norge, som finns i porträttsamlingen med signum: Sv.portr.saml.Vanl. f., Karl XV.

En etikett från en flaska med Karl den femtondes porträtt över den svenska och norska flaggan och texten Kung Carl Champagne
Kung Carl Champagne, ca 1850.

Du hittar den i högupplöst kopia i Alvin: Kung Carl Champagne.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Etikett till Tyska legationens klippsamling

Föremål 66 av 400:
Etikett på pärm ur Tyska legationens klipparkiv

Tidigare i år släppte Uppsala universitetsbibliotek nyheten att en klippsamling från den Tyska legationen i Stockholm förtecknats och därmed tillgängliggjorts.

Samlingen skänktes 1952 till Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala av en privatperson, som övertagit denna då Tyska legationen upplöstes efter andra världskrigets slut. Nu finns samlingen här på Universitetsbiblioteket.

närbild på fyra kapslar på bokhylla

Bara att läsa ryggetiketterna på pärmarna ger en inblick i dess spännande innehåll. En stor del av artiklarna rör krigsnyheter, men här finns även mycket om den tyska propagandan i Sverige under kriget, liksom en del uttalat antinazistiskt material. Karl Gerhard har fått en helt egen pärm.

foto av hel hylla av arkivet nere i magasinet

Klippssamlingens förteckning: Tyska legationens klippsamling

Nyheten om Tyska legationens klipparkiv på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats: Tyskt klipparkiv från andra världskriget nu tillgängligt på Universitetsbiblioteket

Mer om klipparkivets historia finns att läsa i en notis författad av Sten-Sture Landström under ”Översikter och meddelanden” i Statsvetenskaplig tidskrift, 1956:2, s.  129-131.

Text och bild: Helena Backman

Kartong till glasnegativ

Föremål 58 av 400:
Kartong till glasnegativ

I Universitetsbibliotekets bildsamlingar finns en stor mängd glasnegativ, eller glasplåtar som de kallas i dagligt tal. Dessa har ofta kommit in just i de kartonger som sådana här glas såldes i. Bland dessa finns kartonger med svenska etiketter för de importerade Merkur-Plåtarna, som marknadsfördes som orthocromatiska, ljusgårdsfria, finkorniga, briljanta och högkänsliga, ”utmärkta för såväl landskap som porträtt, interiörer och arkitektur”.

Här på biblioteket kapslas glasnegativen om för att bättre bevaras för framtiden.

arkivkapsel med fyra kartonger för glasnegativ

Dessa originalaskar är spännande föremål i sig, som säger något om sin tid. Inte minst gäller detta etiketterna, som visar prov på olika typsnitt som var moderna på sin tid. Som synes av etiketten nedan, kunde man köpa de tyska Agfa-Trockenplatten genom A.B. Nymans verkstäder här i Uppsala.
etikett för kartong med agfa-trockenplatten

Text och bild: Helena Backman