400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Fader vår

ABC-bok på samiska och svenska

Föremål 365 av 400:
ABC-bok från med parallelltext på samiska och svenska

I den lilla rara boken Swenske och Lappeske ABC Book kan du lära dig läsa både på svenska och på det samiska språket. På titelsidan, tryckets första blad, läser du hela alfabetet i olika stilar. Alfabetet är naturligtvis gemensamt för de båda språken här i Sverige.

ABC-boken är tryckt av boktryckare Eskil Mattsson i Uppsala år 1638.

Titelsidan av Swenske och Lappeske ABC Book

Boken innehåller kortare texter, på varje uppslag på svenska på den vänstra och samiska på den högra sidan. Texterna är uppbyggliga, så som exempelvis Fader vår här ovan, eller andra kortare böner att använda till vardags.

Till Universitetsbiblioteket kom detta exemplar 1797 som gåva av den Anders Schönberg den yngre (1737-1811), som själv författat böcker inom politik och historia. I samma volym finns ytterligare tryck med språkvetenskaplig inriktning.

Hyllsignum: Sv. Språkvet. Sbd. 41.331

Text och bild: Helena Backman

Vår minsta bok med svensk text

Föremål 230 av 400:
Miniatyrbok innehållande bönen Fader vår på olika språk, däribland svenska

I vår samling med svenska rariteter finns denna lilla miniatyrbok med texten till Fader vår tryckt på amerikansk och brittisk engelska, tyska, nederländska, spanska och svenska. För att kunna läsa texten krävs pincett och förstoringsglas.

en liten svart bok med ett guldkors på ligger jämte ett gem som är ca fem gånger större i höjd

Boken är bunden i svart skinn med ett guldkors och kantlinjer tryckta på främre pärmen och mäter inte mer än 3,5 x 3,5 mm. Därför har den lilla volymen ovan fått en egen kapsel i form av lite större bok för att inte komma bort i hyllan – en nysning är nog för att den ska komma på avvägar.

en hand håller en kaspel i form av en bok bunden i prickigt bokpapper och med ett knytsnöre över främre snittet

Detta minimala tryck utfördes på 1950-talet av Gutenberg Shop för att få inkomster till Gutenbergmuseet i Mainz. Museet har även låtit trycka upp andra miniatyrböcker i liknande format.

I våra samlingar finns två exemplar av detta lilla tryck, med hyllsignum: Sv. Rar. 10:706 respektive Sv. Rar. 10:773

Text och bild: Helena Backman

Bönen Fader vår på många språk

Föremål 76 av 400:
Bok från 1715 med bönen Fader vår på många språk

I boken Oration Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa et propriis cujusque linguae characteribus expressa… sammanställd av John Chamberlayne (1666-1723), och tryckt i Amsterdam 1715, finner vi bönen Fader vår på en mängd för de flesta mer eller mindre okända språk.

Här finns version från språk från alla värdens hörn. Här nedan några afrikanska språk, däribland malagassiska, det största språket på Madagaskar.

bild på ett uppslag med faer vår på olika språk

Den för Universitetsbiblioteket mest intressanta språkversionen är dock den på gotiska, hämtad ur Silverbibeln som idag finns här i Uppsala.

närbild på texten av Fader vår med gotiska bokstäver

Fader vår på gotiska, Atta unsar, kan ni höra här: Lyssna på Silverbibeln

Text och bild: Helena Backman