Föremål 342 av 400:
Fladdermus avbildad av N.P. Åckerberg

Så här på Halloween 2019 kan det väl passa bra med en fladdermus, även om denna lilla sötnos nog inte kan skrämma någon. Att den har mustascher passar ju extra bra så här dagen före Movember, även om just dessa mustascher ser rätt så små ut.

fladdermus avbildad ovanifrån med utsträckta vingar

Teckningen är undertecknad med en något svårläst namnteckning, N.P. Åckerberg.

huvudet från ovansidan samt Åckerbergs namnteckning

Du hittar denna och andra illustrationer, som utgjort förlagor till i illustrationerna i Sven Nilssons verk Skandinaviens fauna i digitala kopior här: Skandinawiens fauna af S. Nilsson. Det tryckta verket började utges från år 1820 och framåt.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)