400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: flerskiktskartor

Vaxholms fästning med utvikbara flikar

Föremål 216 av 400:
Ritningar och planer över Varbergs fästning med utvikbara flikar från 1838

I universitetsbibliotekets kartsamlingar hittar vi denna handritade beskrivning över Vaxholms fästning från tidigt 1800-tal. Detta material har uppenbarligen varit en bilaga till ett betänkande daterat 8 januari 1838 kring bestyckningen av Waxholms fästning.

ett planschblad över Waxholms fästning, med några flikar som sticker upp

Förutom planer över byggnader, detaljerat avbildade i samtliga sina våningsplan, finner vi här även utvikbara flikar som visar exakt var och hur många kanoner som pekar ut från fästningen.

ett par händer viker upp flikar på en plansch som visar massor av kanoner på rad

Dessa handritade planer är i ett fantastiskt gott skick och ser så gott som orörda ut. Dessa och en mängd andra planer och kartor katalogiseras just nu i databasen Alvin, för att så småningom bli tillgängliga i digital form.

ett finger bläddrar fram de olika lagren i kartan över ett litet hur med kanoner i

Text och bild: Helena Backman

Sala silvergruva år 1709

Föremål 74 av 400:
Flerskiktskarta från 1709 över Sala silvergruva

Under 1600- och 1700-talet avbildades gruvor i Sverige gärna genom skiktkartor. Detta är ett horisontellt karteringssätt där varje nivå (eller botten) i gruvan avbildas på ett ark och schakten mellan bottnarna utgörs av hål i arken.

detalj från ett kartblad där man ser en byggnad över jord som hör till gruvan

Ett mycket vackert exempel är denna flerskiktskarta över Sala silvergruva, som i 13 blad avbildar bottnar och schakt, upprättad år 1709 av Hans Johannes Ranie. Teckningarna är färglagda i akvarell, och visar inte bara gruvans utbredning, utan tar även upp en mängd detaljer kring byggnader och gruvhanteringen i stort.

detlaj från karta som visar de vanligaste redskapen man använde i gruvoprna, vilket är hinkar och olika hackor

Ranie tar oss även med ner i gruvan och berättar i bild och ord om de redskap gruvarbetarna använder. Här finns även mindre bilder där man ser gruvarbetarnas slit nere i gångarna. Vi kan nog idag inte tänka oss vilka förhållanden dessa arbetare levde och verkade under.

detalj som visar gruvarbetare som hackar i gruvan jämte en stor eld

Hela flerskikskartan finns att se i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, där du även kan zooma in på alla fina detaljer: Geometrisk afritningh uppå sillfwergrufwan widh Sahla…

Du kan även se arkivarie Mats Höglund bläddra igenom volymen i denna film i Facebook: Sala silvergruva 1709.

 

Text och bild: Helena Backman