Föremål 91 av 400:
Karta av Abraham Ortelius utgiven 1603 med den fiktiva ön Frisland

På en karta över med titeln Septentrionalium regionum descriptio avbildas Nordatlanten med Nordpolen i kartans övre del. Med Norden i öster och Grönland och Nordamerika i väster kunde man förvänta sig mer havsyta än vad som här är fallet. Under Island ligger nämligen ön Frisland, markerad med hamnar och ortnamn.  Denna ö fanns med på de flesta kartor av Nordatlanten mellan åren 1558 till 1650. Ursprunget till ön fanns att hämta i boken De I Commentarii del Viaggio som utkom i Venedig 1558. Boken påstods innehålla material som bröderna Nicolo och Antonio Zeno lämnat efter sig, och som skulle skildra en resa på Nordatlanten redan under 1300-talet.

karta över Nordatlandet handmåad i lysande färger

Frisland, jämte fler öar såsom Icaria, Estotiland och Drogio, blev i och med denna skrift en del av det man trodde sig veta om världens geografi, och kunde därför förekomma på kartor över Atlanten ända fram till mitten av 1600-talet.

Redan tidigare fanns dock kartor som spädde på sanningen: Olaus Magnus Carta marina, tryckt 1539, innehåller exempelvis de fiktiva öarna Tile och Insula Magnetum.

Idag kommer inga öar undan våra ständigt uppdaterade satellitbilder över jordens yta, och inte heller kan man längre påstå att det finns fler. Men nog kan man tänka sig att världen var mer spännande förr, då det fortfarande fanns hela kontinenter att upptäcka och man kunde drömma om sjöodjur och monster bortom horisonten.

Text och bild: Helena Backman