400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: glasplåtar

Glasplåtar i litet format

Föremål 339 av 400:
En samling små glasplåtar med porträtt

en rad med små kartonger som plåsplåtar blivit sålda i

Tidigiare trodde vi att dessa porträtt var tagna av fotografen Gunnar Sundgren (1901-1970), som var verksam i Uppsala och från vilken vi har en mängd foton i samlingarna. Men vid närmare undersökning upptäcktes att så inte är fallet. Vi vet alltså idag ännu inte vem som legat bakom dessa porträttfotografier i det lilla formatet.

lådor med glasplåtar

Dessa glasnegativ ligger prydligt uppmärkta i sina kartonger. Dessa är en del av de fotografiska samlingarna, som nu håller på att gås igenom här på universitetsbiblioteket.

Text och bild: Helena Backman

Kartong till glasnegativ

Föremål 58 av 400:
Kartong till glasnegativ

I Universitetsbibliotekets bildsamlingar finns en stor mängd glasnegativ, eller glasplåtar som de kallas i dagligt tal. Dessa har ofta kommit in just i de kartonger som sådana här glas såldes i. Bland dessa finns kartonger med svenska etiketter för de importerade Merkur-Plåtarna, som marknadsfördes som orthocromatiska, ljusgårdsfria, finkorniga, briljanta och högkänsliga, ”utmärkta för såväl landskap som porträtt, interiörer och arkitektur”.

Här på biblioteket kapslas glasnegativen om för att bättre bevaras för framtiden.

arkivkapsel med fyra kartonger för glasnegativ

Dessa originalaskar är spännande föremål i sig, som säger något om sin tid. Inte minst gäller detta etiketterna, som visar prov på olika typsnitt som var moderna på sin tid. Som synes av etiketten nedan, kunde man köpa de tyska Agfa-Trockenplatten genom A.B. Nymans verkstäder här i Uppsala.
etikett för kartong med agfa-trockenplatten

Text och bild: Helena Backman