400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Heinrich Osti

Porträtt av en bibliotekarie

Föremål 265 av 400:
Fotografi på Claes Annerstedt, bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek

Universitetsbibliotekarie Claes Annerstedt (1839-1927 ) har här blivit fotograferad av Uppsalafotografen Heinrich Osti. Efter studier i historia och en karriär inom den historiska institutionen vid Uppsala universitet började Annerstedt sin biblioteksbana vid Uppsala universitetsbibliotek år 1882, och var dess överbibliotekarie 1883-1904. Efter denna tid skrev han vidare på Uppsala universitets historia, ett verk i fyra volymer som han påbörjat redan under sin tid vid biblioteket.  Vid sidan av detta arbete var han även ledamot i Svenska akademien och vid andra akademier och samfund. Naturligtvis har han även bidragit till skrifter om Uppsala universitetsbiblioteks historia, en historia som han nu själv är en del av.

Just detta porträtt från 1800-talets slut finner vi i ett fotoalbum som tillhört borgmästarinnan Ellen von Bahr, född Thalén (1864-1956). Albumet har inkommit som gåva till biblioteket, och nu finns i våra bildsamlingar.

Se fotot i högupplöst version: Claes Annerstedt
Text: Helena Backman
Fotograf: Heinrich Osti (kopia genom Alvin)

Karta med fotografier över Uppsala

Föremål 107 av 400:
Uppsalakarta med fotografier från år 1868

foto över Uppsala från öster

Utsikt över Uppsala från öster

När man tänker på fotografier i specialsamlingar, kanske man främst tänker på fotoalbum eller andra former av bildsviter. Men fotografier förekommer som illustrationer i tryck av olika slag, som exempelvis dessa bilder, som utgör en ram kring en karta över Uppsala från år 1868.

fotografi på carolina rediviva

Den relativt nybyggda biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva

Fotografierna är tagna tidigare under 1860-talet av den tysk-svenske fotografen Heinrich Osti (1826-1914), verksam i Uppsala mellan 1859 och 1864 samt från 1866 och framåt. Han har lämnat efter sig en omfattande negativsamling som idag finns uppdelad mellan Upplandsmuseet samt Uppsala universitetsbibliotek, där universitetsbiblioteket främst har de porträttbilder som han har tagit i sin ateljé. Men i det här fallet förekommer alltså hans foton på en tryckt karta, där själva kartan är utförd av Zakarias Larsson (1828-1901).

bild av hela kartan med små fotografier sominramning

Kartan tillhör en deposition från Uppsala trädgårdssällskap.
Hela kartan samt varje enskild bild finner du i högupplösta versioner fritt tillgängliga på nätet: Upsala år 1868

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)