400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Japan

Ett kejserligt fotografi

Föremål 300 av 400:
Fotografi med kejsaren av Japan Hirohito med sin son Akihito på besök i Europa

Häromdagen, den sista april, avgick förre kejsaren av Japan Akihito, och lämnade över tronen till sin son Naruhito, som därmed blir landets 126:e kejsare. En ny era har därmed inletts i Japan.

Akihito var inte bara landets överhuvud, utan även marinbiolog och intresserad av naturvetenskaper. Kanske detta besök på okänd ort i Europa från mitten av 1900-talet var en del av det som inspirerade honom till sådana studier. Här i samlingarna finns nämligen ett fotografi från ett statsbesök där dåvarande kejsare Hirohito besöker en naturvetenskaplig institution tillsammans med sin unge son. Unge Akihito betraktar nyfiket något genom ett förstoringsglas, i sällskap av ett mer stelt uppställt sällskap herrar som ledsagar hans far med tolk genom något som kan vara ett laboratorium.

unge Akihito tittar på ett föremål igenom ett förstoringsglas i förgrunden, bakom honom står hans far kejsar Hirohito i kostym och slips, omgiven av en asiatisk tolk och upppklädda europeiska män

Kanske någon av er följare kan identifiera på vilken plats detta besök gjordes? Vi saknar för tillfället sådana uppgifter här på universitetsbiblioteket.

Nu har vi nått tre fjärdedelar av denna blogg, som avser visa 400 föremål inför universitetsbibliotekets 400-årsjubileum.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala unviersitetsbibliotek (genom Lars-Anders Orre & Gunilla Eklund)

Karta över Asien

Föremål 158 av 400:
Karta över Asien tryckt 1579

En av den berömde kartografen Abraham Ortelius (1527-1598) kartor med titel Tartariae sive Magni Chami Regni typus visar hela Asien och lite därtill. Till höger i kartan ser vi nämligen en bit av den nordamerikanska kontinenten. Vår karta återfinns i atlasen Theatrum Orbis Terrarum, som betraktas som den tidigare moderna världsatlasen, i ett exemplar utgivet i Antwerpen 1579. Denna karta i sin första edition tryckt 1570 är den första där namnet Kalifornien (California) förekommer, åtminstone bland de kartor som är bevarade till idag. Atlasen Theatrum Orbis Terrarum utkom i flera editioner från 1570 till mitten av 1600-talet.

detalj av kartan med japan samt en flygfisk

Japan utanför Kaliforniens västkust.

Bredvid Kalifornien syns Japan, som här har en märklig form. I den latinska kommentaren bredvid öarna nämns Marco Polo. Längst ned till höger på kartan ser vi en överdimensionerad flygfisk.

detalj på kartan visar en man utanför ett tält

En tartarkung utanför sitt tält överst till vänster på kartan.

Nog förstår vi idag att sådana här kartor fått igång fantasin hos de västerlänningar som haft dessa som enda kontakt med för dem främmande länder på andra sidan jorden. Idag kan vi gå in på Google Earth och få en helt annan bild av världen.

Kartan har måtten 35 x 47 cm.
Hela kartan kan du ladda ned i högupplöst version genom databasplattformen Alvin: Tartariae Sive Magni Chami Regni

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Botaniska verk från Japan

Föremål 125 av 400:
Botaniska verk av Ihē  Itō, tryckta i Edo under tidigt 1700-tal.

närbild på titel på japanska

Två titlar av Ihē Itō, Jikinshō  samt Kōeki jikinshō, tryckta i Edo i Japan mellan 1710 och 1733, utgör delar av hans botaniska verk. Ihē Itō var verksam redan under 1600-talet. Titlarna kan översättas till svenska ungefär som ”Herbarium” och respektive ”Herbarium av stort värde”. Böckerna är tryckta på tunt rispapper och bundet på typiskt östasiatiskt sätt i flera delar. Just dessa exemplar skänktes till Linnélärjungen Carl Peter Thunberg under hans vistelse i Japan 1776. Till största delen innehåller dessa böcker mängder av träsnitt avbildande asiatiska växter, naturligtvis av stort värde för botaniker här i Europa. Idag finns dessa på Uppsala universitetsbibliotek.

uppslag med två växter i träsnitt

Böckerna innehåller inte bara avbildningar av rena växter, efter levande eller torkade förlagor. Här förekommer på bilderna ibland även korgar och andra behållare, vilka vilka visar oss hur man odlat och tagit hand om dessa. En orkidé i sin hängande korg får illustrera detta.

träsnitt av en orkidé i en korg

Inom kort kommer dessa verk finnas digitaliserade i sin helhet i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv
Båda titlarna har hyllsignum: Bot. Floror Asien [Ito]

Text och bild: Helena Backman

Carl Peter Thunberg på japanska

Föremål 19 av 400
Japanskt verk baserad på Thunbergs japanska flora

En av Carl von Linnés lärjungar var Carl Peter Thunberg (1743-1828). Han fick tillfälle att åta sig uppdraget att samla växter och frön i nederländska kolonierna och Japan, för att skicka dessa till holländska botaniska trädgårdar. Eftersom endast holländare var tillåtna att besöka Japan vid denna tid – och då främst den lilla ön Deshima utanför Nagasaki – fick han först tillbringa tre år i Sydafrika, för att där lära sig nederländska tillräckligt bra för att kunna passera som holländare. Under 18 månader 1775-1776 verkade han sedan som kirurg för den nederländska handelskolonin på Deshima, varifrån han endast med svårighet kunde skaffa sig prover på den japanska växtligheten. Under en resa till den japanske shogunens palats i Edo fick han möjlighet att samla på sig ett större antal prover.

Baserad på de växter som han lyckades samla under sin tid i Japan, utgav han Flora Iaponica, tryckt i Leipzig 1784. Keisuke Itō  (1803-1901) översatte senare Thunbergs arbete till japanska, och floran fick ligga till grund för Itō s första bok Taisei honzō  meiso som utgavs 1829, samma dag som han fyllde 27 år.  Ett exemplar av denna bok tillhör  Wallersamlingarna på universitetsbiblioteket.

latinjapanska2

Boken är inbunden på japanskt sätt i tre delar i en gemensam kassett. Här återfinns latinska, kinesiska och japanska växtnamn parallellt. Några få illustrationer på växter har blivit vackert kolorerade, exempelvis en förklaring till sexualsystemet. Ett porträtt på Carl Peter Thunberg är synbart kopierat efter västerländsk förlaga.

thunbergs graverade porträtt

Fler spår efter Thunberg finns i universitetsbibliotekets samlingar, såsom böcker som tillhört honom, brev i Wallersamlingarna samt Thunbergs eget omfattande efterlämnade arkiv. Du finner en del  av detta material i Alvin – portal för kulturarvssamlingar, exempelvis  de fyra kartor som Thunberg lyckades få med sig från Japan.

Mer om Carl Peter Thunberg, hans resor och forskargärning finns att läsa i:
Skuncke, Marie-Christine, Carl Peter Thunberg : botanist and physician : career-building across the oceans in the eighteenth century, Uppsala, 2014.

Text och bild: Helena Backman