Föremål 282 av 400:
Spelkort omvandlade till dagbok under 1760-talet

En ung Johan Abraham Gyllenhaal (1750-1788) skrev i 17-årsåldern ned dagboksanteckningar på fram- och baksidorna av spelkort. Här har han nedtecknat episoder från sin tid som djäkne i Skara. Varför använde han detta underlag? Med tanke på att han köper både det ena och det andra enligt de egna noteringarna i denna dagbok, så kanske det varit det lilla formatet på korten som varit tilltalande. De var ju lätta att få med sig i en ficka. På uppslaget nedan framgår exempelvis att han köper sig karduspapper, en typ av enklare grövre papper, som han använde till insamlade växter. Denna dagbok och hans andra efterlämnade handskrifter tillföll efter hans död Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och finns idag på Uppsala universitetsbibliotek.

en hand håller upp en bok med inbundna spelkort, fullskrivna med text

Johan Abraham Gyllenhaal kom sedermera att bli bergsmästare vid Bergskollegiet. Förutom sitt digra bibliotek och sin mineralsamling, donerade han till Vetenskaps-Societeten även det hus i hörnet av S:t Larsgatan och S:t Eriksgatan i Uppsala där societeten fortfarande verkar. Han gick bort endast 38 år gammal, men hann uträtta mycket under sitt korta liv.

Text och bild: Helena Backman