400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Johan Gabriel Sparwenfeld

Evangeliarium på kyrkslaviska

Föremål 396 av 400:
Handskrivet evangeliarium präntat på kyrkslaviska

Ett evangeliarium är en bok innehållande de fyra evangelierna ur Nya testamentet. Vårt mest kända evangeliarium på Uppsala universitetsbiblioteket är den så kallade Silverbibeln, men naturligtvis finns här flera, på olika språk och från olika tider.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, i mitten en fågel mellan två träd, allt i rött.
Kapitelinledning i boken

I ett sådan här evangeliarium i vår kyrkslaviska handskriftssamling finner vi vackra kapitelinledningar i fantastiska mönster i rött.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, överst två fåglar med kronor på huvudet, allt i rött.

Handskriften är en donation från orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727).

Fältat mönster i rött som en kapitelinledning i boken

Handskriften har signum: Slav. 24
Du kan se en digital kopia av handskriften här: Evangeliarium

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Donerad arabisk handskrift

Föremål 381 av 400:
Arabisk handskrift från 1400-talet donerad av Johan Gabriel Sparwenfeld

Då diplomaten och lingvisten Johan Gabriel Sparwenfeld (1650-1727) var ute på sina resor införskaffade han böcker, både handskrifter och tryckta, till sitt bibliotek. Detta donerades senare till Uppsala universitetsbibliotek.

Första sidan in handskriften.

Bland de donerade handskrifterna finner vi detta vackra exemplar av Mashāriq al-anwār al-nabawīyah fī ṣiḥāḥ al-akhbār al-muṣṭafawīyah av al-Ḥasan ibn Muḥammad Ṣaghānī (1181-1252). Handskriften är präntad i mitten av 1400-talet.

Ett av de sista sidorna i volymen.

Enligt en inskrift av Sparwenfeld själv på pärmens insida, införskaffade han denna i Madrid i maj månad 1690.

Se hela handskriften i digital kopia: Mashāriq al-anwār al-nabawīyah fī ṣiḥāḥ al-akhbār al-muṣṭafawīyah

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)

Kyrkslaviskt tryck från 1696

Föremål 327 av 400:
Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry av Petro Mohyla, tryckt i Moskva 1696

I universitetsbibliotekets samlingar finns en mängd äldre tryck på kyrkslaviska, däribland detta verk av metropoliten i Kiev, Petro Mohyla (1596-1647), tryckt i Moskva 1696.

Denna volym har tillhört orientalisten och språkforskaren Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727). Hans namnteckning i blyerts pryder volymens första tryckta blad. På sina resor samlade han på sig böcker på för de flesta i Sverige vid tiden främmande språk.

första bladet i volymen med träsnittet med tre änglar runt ett bord på övre delen av sidan, däröver Sparwenfeldts namnteckning i blyerts

Denna bok har signum: Ksl. F 29
Se hela volymen i digital kopia: Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry

Här kan du läsa mer om våra äldre kyrkslaviska tryck.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)