Föremål 309 av 400: Den årliga jultidningen Lutfisken, utgiven 1912-1966

När sommarhettan slår till kan vi svalka oss med tanken på att det så småningom kommer en vinter igen. Den underhållande jultidningen Lutfisken – med en stor portion samhällssatir – utgavs under tiden 1912 fram till 1966 av Bonniers förlag. Under dessa 54 år hade jultidningen endast två redaktörer, tillika ansvariga utgivare: Hasse ”Hasse Z” Zetterström (1877-1946) under tiden 1912-1945 och därefter tog Sven ”Sven Z” Zetterström (1902-1973) över redaktörskapet 1946-1966.

titelbladet 1930 med en lutfisk i form av en zeppelinare som folkmassa vinkar till

Under 1930- och 1940-talen speglade Lutfisken den oroliga tiden i Europa och världen, och naturligtvis även världskrigets utbrott, men ändå främst läget i Sverige vid tiden.

Signaturen Viola skrev 1940 om kvinnan och mannen under året som varit, där hon driver en del med den för tiden rådande synen på könsrollerna. Bakom signaturen döljer sig kåsören, journalisten och författaren Marianne Zetterström (1912-2011), gift med Erik ”Kar de Mumma” Zetterström (1904-1997) och svärdotter till Hasse Zetterström.

Om kvinnan 1940 skriver Viola: ”Kvinnan har under året varit mannen mycket underlägsen. I synnerhet när det gällt att ställa till olyckor och elände.”

Om mannen 1940: ”Mannen 1940 blev smalare om livet, bredare om axlarna, senigare kring halsen, längre i strumplästen och kortare om huvudet. Kort sagt idealisk!”

Text och bild: Helena Backman