Föremål 121 av 400:
Tryckt bok kompletterad med för hand avskrivna blad

I dagens print-on-demand-tider har vi kommit långt ifrån den tid då det inte var en självklarhet att själv kunna köpa och äga en bok. Även en ofullständig bok kunde sparas, bevaras, och – om man hade möjlighet att låna eller få se ett fullständigt exemplar – även kompletteras.

handskrivet titelblad i boken

Ett exemplar av en ny upplaga från ca 1643 av It hundrede udvaalde danske viser, sammanställd av den danske historiografen Anders Sørensen Vedel (1542-1616), saknar trycka blad på flera ställen i den omfattande volymen. Dessa har istället ersatts med avskrifter, troligen gjorda genom kopiering av ett annat exemplar. Med säker hand har skrivaren kopierat en förlaga inte bara ord för ord, utan även satt en liten illustration där det i den tryckta förlagan måste ha funnits ett dekorativt element tryckt med sammansatta lösa typer eller en liten vinjett stucket i trä eller metall.

ett uppslag där vänstra sidan är tryckt, högra handskriven med avslutande krumelur under texten

Det framgår därför tydligt att denna bok ägts och behandlats med en viss vördnad även i ett ofullständigt skick, något som vi nog oftast inte ägnar våra mest slitna böcker idag. Boksamlare genom tiderna har heller inte ägnat sådana böcker något större intresse, och de har därför inte haft något andrahandsvärde att tala om. Många har nog därför skattat åt förgängligheten. Men de som trots allt bevarats visar på ett bruk av böcker som vi inte längre har idag, åtminstone inte i Sverige. Det är därför trevligt att se böcker av detta ibland lite skamfilade slag bevaras för framtiden i bibliotekssamlingar, så även här på universitetsbiblioteket.

ett slitet ljusbrunt bokband med slitna boksnitt och kanter

Text och bild: Helena Backman