400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: kyrkslaviska

Evangeliarium på kyrkslaviska

Föremål 396 av 400:
Handskrivet evangeliarium präntat på kyrkslaviska

Ett evangeliarium är en bok innehållande de fyra evangelierna ur Nya testamentet. Vårt mest kända evangeliarium på Uppsala universitetsbiblioteket är den så kallade Silverbibeln, men naturligtvis finns här flera, på olika språk och från olika tider.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, i mitten en fågel mellan två träd, allt i rött.
Kapitelinledning i boken

I ett sådan här evangeliarium i vår kyrkslaviska handskriftssamling finner vi vackra kapitelinledningar i fantastiska mönster i rött.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, överst två fåglar med kronor på huvudet, allt i rött.

Handskriften är en donation från orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727).

Fältat mönster i rött som en kapitelinledning i boken

Handskriften har signum: Slav. 24
Du kan se en digital kopia av handskriften här: Evangeliarium

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Kyrkslaviskt tryck från 1696

Föremål 327 av 400:
Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry av Petro Mohyla, tryckt i Moskva 1696

I universitetsbibliotekets samlingar finns en mängd äldre tryck på kyrkslaviska, däribland detta verk av metropoliten i Kiev, Petro Mohyla (1596-1647), tryckt i Moskva 1696.

Denna volym har tillhört orientalisten och språkforskaren Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727). Hans namnteckning i blyerts pryder volymens första tryckta blad. På sina resor samlade han på sig böcker på för de flesta i Sverige vid tiden främmande språk.

första bladet i volymen med träsnittet med tre änglar runt ett bord på övre delen av sidan, däröver Sparwenfeldts namnteckning i blyerts

Denna bok har signum: Ksl. F 29
Se hela volymen i digital kopia: Pravoslavnoe ispovĕdanie vĕry

Här kan du läsa mer om våra äldre kyrkslaviska tryck.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Vackra bladmärken i kyrkslaviskt tryck

Föremål 179 av 400:
Bladmärken i tyg och skinn i ett kyrkslaviskt tryck från 1692

Ett kyrkslaviskt tryck från 1692 har hela sitt främre snitt utsmyckat med bladmärken i textil och skinn. En tidigare läsare har snabbt kunnat hitta till en särskilt utmarkerad sida, såsom början av ett kapitel eller en särskild text.

närbild på ett inklistrat bladmärke i mörkblått tyg

Bladmärkena är inklistrade på sida i det uppslag som man vill markera. Det främre snittet på boken ser ut som ett färggrant konstverk med sina alla olika färger.

foto på hela det främre snittet med sina färgglada bladmärken

Boken som fått dessa märken har titeln Molitvoslov … och har en träsnittsram på titelbladet med rysk-ortodox prägel. Fler träsnitt finns inuti boken.

foto på titelbladet till boken

Boken har signum: Litt. Slav. Kyrkslav. 54
Läs mer om våra kyrkslaviska tryck på Uppsala universitetsbibliotek: Kyrkslaviska tryck

Text och bild: Helena Backman