400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: lås

Nyckeln till Carolina Rediviva

Föremål 298 av 400:
Nyckeln till den stora porten till Carolina Rediviva

Nu har äntligen entrén på framsidan av Carolinabyggnaden åter öppnats. Igår – den 2 maj – slogs dörrarna upp till de publika delar av biblioteksbyggnaden som renoverats under de senaste två åren. Överbibliotekarie Lars Burman, i sällskap med avdelningschef för avdelningen för lärande- och forskningsstöd Cecilia Ekström, låste upp för att släppa in de väntande besökarna. Innanför den gamla porten möts vi nu av en karuselldörr, men byggnadens gamla detaljer, såsom entrédörrarna, har ändå behållits orörda.

lars burman har handen på nyckeln i låset till den stora entrédörren. Han ler stort mot kameran, liksom Cecilia som står bredvid. Genom glasrutor i porten anar man en väntande folkmassa.

Överbibliotekarie Lars Burman och avdelningschef Cecilia Ekström i färd med att släppa in ivrigt  väntande besökare. Fotograf: Magnus Hjalmarsson.

Nyckeln till entrén har en vidhängande gammal handskriven etikett i papp, som gör den lätt att hålla reda på bland de många äldre nycklar som finns till dörrar och skåp i hela byggnaden. Idag har dessa nycklar kompletterats med kodlås, nyckelkort och andra säkerhetsarrangemang, allt för ökad säkerhet jämsides de ursprungliga låsen.

Text: Helena Backman
Foto på nyckeln: Lisa Jonsson

Snart öppnar Butik Carolina igen

Föremål 297 av 400:
Lås vid ingången till nya Butik Carolina

När ombyggnaden av en del av Carolina Rediviva satte igång för ett par år sedan, stängdes Carolina-shoppen som legat i foajén. Nu kommer denna butik öppna i ny, fräsch lokal den 2 maj 2019. I rummen bakom butiken pågår fortfarande arbetet med utställningssalen, som öppnar först senare i juni.

ett lås i gyllene metall med många snirklar med ett nyckelhål i mitten

Trots att de renoverade lokalerna nu byggts om och känns fräscha i sina nya färger, får naturligtvis ursprungliga detaljer finnas kvar orörda. Så exempelvis detta vackra lås med sitt nyckelhål som omgärdas av sirliga dekorativa ornament i metall. Det sitter på en av halvdörrarna, döbattangerna, in till butiken. Du ser det då vi åter slår upp portarna till dessa delar av Carolina Rediviva efter Valborg och Första maj. Vi ses!

Text och bild: Helena Backman