Föremål 4 av 400
Författaren Harry Martinsons skrivbord

Inne i ett rum på Kulturarvsavdelningen på Carolina Rediviva finns ett brunt skrivbord från mitten av 1900-talet. Detta bord har tillhört Nobelpristagaren  Harry Martinson, och man kanske kan anta att en del av hans alster tillkommit just vid detta. Under ett skyddande glas som idag täcker skrivbordets ovansida ligger fotografier och kopior av handlingar med anknytning till författaren och hans verk. En av fotografierna visar skrivbordet på plats i Martinsons hem. Möbeln skänker idag en viss högtidlig stämning åt hela rummet.

under en glasskiva på skrivbordet ligger foton och dokument med anknytning till Harry Martinson

Efter Harry Martinsons bortgång hamnade hans litterära kvarlåtenskap här på Uppsala universitetsbibliotek. Detta material har även kompletterats med gåvor från personer som ägt material med anknytning till Martinson. I samarbete med Litteraturbanken har Uppsala universitetsbibliotek nyligen kunnat tillgängliggöra en del av Martinsons efterlämnade diktmanuskript på nätet. Det som inte finns tillgängligt i digitala kopior kan studeras på plats på Carolina Rediviva. Allt detta material är nu förtecknat och dessa förteckningar jämte det digitaliserade materialet ur samlingen finns idag fritt tillgängligt över nätet, där du även kan läsa mer om hur materialet kommit in till och ordnats  på universitetsbiblioteket: Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript.

Text och bild: Helena Backman