Föremål 374 av 400:
Hyllningsdikt till Magnus Stenbock författad av Emanuel Swedenborg

Det är endast några enstaka personverser, det vill säga hyllningsdikter till någon enskild person eller kunglighet, som ännu blivit digitaliserade här på Uppsala universitetsbibliotek. Bland dessa finns en personvers som hyllar Magnus Stenbock (1665-1717) år 1710, författad av Emanuel Swedenborg (1688-1772). Vid denna tid hade han fortfarande namnet Swedberg. Först 1718 blev han adlad och tog sig då det mer klingande namnet Swedenborg.

År 1710 var hans far Jesper Swedberg biskop i Skara, och då det var biskopen som sett till att det sent omsider hade grundats ett tryckeri på orten, är det inte konstigt att denna vers trycktes just här.

första sidan på trycket med titeln Festivus Applausus

Du ser personversen i digital kopia här: Festivus applausus…

Om du vill se om någon av dina släktingar långt bak i tiden fått någon personvers tillägnad sig, så kan du söka i vår personverskatalog. Där kan du även beställa fram dessa verser för läsning i vår specialläsesal på Carolina Rediviva.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)