Föremål 199 av 400:
Marmorerade försättsblad i ett engelskt bildverk om Sark

Färgerna i ett häftigt marmorerat bokpapper kan slå emot dig med oväntad kraft när du öppnar en till synes anspråkslös bok. I ett engelskt bildverk, troligen från 1800-talets slut, som visar sepiafärgade vyer från den brittiska kanalön Sark, lyser färgerna mot oss från insidan av den gröna klotpärmen.

boken ligger uppslagen på ett brunt träbord, så att de första två sidornas marmorering i zickzackmönster syns

Bildverket bands av den engelska firman Wardley & Arnold på grannön Guernsey, och har tidigare tillhört Charlotte Pearson, den gynnare av universitetsbiblioteket som vi tidigare skrivit om i bloggen.

en inklistrad etikett på ett marmorerat blad med namnet på firman

Text och bild: Helena Backman