400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Martin Luther

Kistebrev med Martin Luther

Föremål 141 av 400:
Kistebrev med Martin Luther från 1836

I dag är det 500 år sedan Martin Luther ska ha spikat upp sina 95 teser i Wittenberg den 31 oktober 1517, vilket ledde till den protestantiska reformationen.  Därför firas reformationsåret 2017 med utställningar och evenemang runt om i Europa med anknytning till reformationens historia. Uppsala universitetsbibliotek bidrar med utlån av material med anknytning till Martin Luther till olika utställningar runt om i Europa. Detta får ersätta att vi under en tid framöver inte kan ordna  egna utställningar på grund av pågående ombyggnad på Carolina Rediviva.

Enligt traditionen skulle den tjeckiske förreformatorn Johan Hus (Hus betyder gås på böhmiska), då han brändes på bål år 1415 ha yttrat något i stil med att ”nu kommer ni steka en gås, men om hundra år kommer en svan som ni varken kan grilla eller koka.” Vare sig detta är sant eller inte avbildas Luther ofta med en svan som symbol.

detalj av trycket, där man ser en svan vid luthers fötter

Detta kistebrev kommer från Nils Erik Lundströms tryckeri i Jönköping, som tycks ingå i samma serie som trycket på den heliga Birgitta som visats tidigare i bloggen: Kistebrev med helgonmotiv. Även detta är ett handkolorerat träsnitt.

detlaj från trycket där tryckarens namn och årtal  för trycket kan läsas

Kistebrevet har signum: Sv. gravyrer kistebrev
Se kistebrevet i högupplöst version i Alvin: Doktor Martin Luther.

Här kan du även se  fler digitaliserade kistebrev på Uppsala universitetsbibliotek.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

 

Horoskop för Martin Luther

Föremål 65 av 400:
Födelsehoroskop för Martin Luther

I år 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att Martin Luther spikade upp sina teser på Slottskyrkans dörr i Wittenberg för 500 år sedan. På Universitetsbiblioteket har vi någonting annorlunda med koppling till Martin Luther, nämligen hans födelsehoroskop. Detta, och ett femtiotal andra, födelsehoroskop i handskrift finns inbundet i slutet av en i övrigt mycket sällsynt astronomisk bok från 1549 i översättning från arabiska: Abū ’Alī al-Hajjāt De judiciis nativatum liber unus, antehac non editus.

titelbladet till verket

Volymen ingår i Wallersamlingen med signum: Waller 11992

Uppslag med Luthers horoskop

Martin Luthers födelsehoroskop

Fler uppslag ur volymen visar horoskop för andra kända personer från Martin Luthers tid.

uppslag med fler handskrivna horoskop

Text: Krister Östlund
Bild: Helena Backman