Föremål 323 av 400:
Liturgisk handbok för den östortodoxa kyrkan från 1400-talet

Bland handskriftssamlingarna finns denna menaion, en liturgisk handbok, för september månad, präntad på klassisk grekiska. En komplett menaion består av tolv delar, en för varje månad, och används i den ortodoxa liturgin. Månaden september inleder det östortodoxa kyrkoåret.

en sida med text präntad på grekiska i svart och rött bläck, med små markeringar i vänstra marginalen
En sida ur handskriften med en blomliknande utsmyckning som markering i vänstra marginalen.

Den här handboken är präntad på papper i Kosinitza i Grekland år 1441. Den är bunden i ett så kallat bysantinsk bokband, på ett sätt som skiljer sig från hur böckerna i stora delar av övriga Europa bands vid samma tid. Mer om just denna volyms band kan du läsa i databasen Manuscripta.se.

Handskriften har signum: Gr. 74

Hela denna handskrift hittar du i högupplöst kopia: Gr. 74 – Menaion for september

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)