Föremål 216 av 400:
Ritningar och planer över Varbergs fästning med utvikbara flikar från 1838

I universitetsbibliotekets kartsamlingar hittar vi denna handritade beskrivning över Vaxholms fästning från tidigt 1800-tal. Detta material har uppenbarligen varit en bilaga till ett betänkande daterat 8 januari 1838 kring bestyckningen av Waxholms fästning.

ett planschblad över Waxholms fästning, med några flikar som sticker upp

Förutom planer över byggnader, detaljerat avbildade i samtliga sina våningsplan, finner vi här även utvikbara flikar som visar exakt var och hur många kanoner som pekar ut från fästningen.

ett par händer viker upp flikar på en plansch som visar massor av kanoner på rad

Dessa handritade planer är i ett fantastiskt gott skick och ser så gott som orörda ut. Dessa och en mängd andra planer och kartor katalogiseras just nu i databasen Alvin, för att så småningom bli tillgängliga i digital form.

ett finger bläddrar fram de olika lagren i kartan över ett litet hur med kanoner i

Text och bild: Helena Backman